Innkalling til ordinær generalforsamling 2023

Tidspunkt: Torsdag 04. mai 2023 kl 18:00 Sted: Thon Hotel, Sjøgata 11, 9405 Harstad

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2022

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2023 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den er fastsatt til: 04.05.2023 (Uke 18)