Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Tidspunkt: Onsdag 7. oktober 2020 kl 18:00 Sted: Thon Hotell, Sjøgata 11, 9405 Harstad  Gjelder salg av andel 68 - barnehagen.

Varsel om nye parkeringsregler

Varsel om nye parkeringsregler og avgiftsparkering for bil nummer 2

Vannsjekken i alle leiligheter

Bonord starter kontrollen mandag 07.09.2020 kl 08:00 og regner med å være ferdig i løpet av samme uke (Uke 37) Kontrollen tar ca 15 min. pr leilighet. De starter i oppgang 9a.

Salg av leilighet 17 – Forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 17 i oppgang 11a er solgt for kr 2.275.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til borettslaget snarest

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2020

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2019 ble avholdt onsdag 17.06.2020 på Thon Hotell

Salg av leilighet 12 – Forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 12 i oppgang 9b er solgt kr 2.275.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til borettslaget innen 03.07.2020

Innkalling til ordinær generalforsamling 2020

Tidspunkt: Onsdag 17. juni 2020 kl 18:00 Sted: Thon Hotel, Sjøgata 11, 9405 Harstad

Vårdugnad 2020

Torsdag 04. juni kl 17:00
Vi møtes utenfor 17 a.
OBS: Kun container for hageavfall!
Vi serverer kaffe, brus og kjeks. (og kanskje vafler)
Bilde av feiebil

Feiing av strøsand tirsdag 26.05.2020

Parkeringsplassene skal feies for strøsand og grus tirsdag kl 09:00!
Da MÅ ALLE bilene være fjernet fra slik at feiebilen kommer til.
Bilene kan plasseres på fotballbanen på nedsiden av blokkene.