Salg av leilighet nr 61 – forkjøpsrett

Styret i Storholtan Borettslag AL kunngjør med dette at 1-roms leilighet nr. 61 i oppgang 17 A er solgt for kr 1.200.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse innen 20. desember.2012

Varsel om husleieøkning fra 01.01.2013

Styret har i møte 21.11.2012 vedtatt ett budsjett for 2013 som vil gi 5 % økning i felleskostnader.

Informasjon om brannalarmsystemet i Storholtan Borettslag

Det er lagt ut en veiledning/info om hvordan brannalarmanlegget…

Salg av leilighet nr 30 – forkjøpsrett

Styret i Storholtan Borettslag AL kunngjør med dette at 1-roms leilighet nr. 30 i oppgang 13 A er solgt for kr 1.200.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse innen 30. oktober.2012

Branninstruks

Vi har utarbeidet branninstruks for borettslaget, og den er hengt opp på korktavlene i alle oppgangene, samt at de er lagt i informasjonsmappen som vil bli utlevert over nyttår. Branninstruksen er også lagt ut på hjemmesidene

Salg av leilighet nr 4

Storholtan Borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 4 i oppgang 9 A er lagt ut for salg. De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse 3. September.2012

Dugnad – Maling av gjerdene

Maling av gjerdene!! Torsdag 09. Aug kl 18:00 Vi trenger hjelp…

Salg av leilighet nr 31

Styret i Storholtan Borettslag AL kunngjør med dette at 1-roms leilighet nr. 31 i oppgang 13 A er lagt ut for salg. De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse innen 20. August.2012

Sluttkontroll brannalarmanlegget

YIT er ferdig med installasjonen og de ønsker å foreta en test for å stadfeste at anlegget fungerer som det skal. Denne testen vil foregå onsdag 11.07.2012