Vårdugnad 2012

Vårdugnad!! Tid: Onsdag 15. Mai kl 17:00 Vi møtes utenfor 15 a og 15 b kl 17:00. Her fordeler vi arbeidsoppgavene. Container vil være på plass. OBS: Elektriske artikler og annet spesialavfall må IKKE kastes i containerne. Det vil bli satt ut egen tilhenger for dette.

Infoskriv nr 4 – 07.05.2012

Presentasjon av rapport etter befaring av ventilasjonsanlegg Etter telefonmøte i styret 29.mars ble det vedtatt å bestille prosjektering ventilasjonssystemet i blokkene. Bakgrunnen var melding om at to av viftene på blokk 2 var begynt å vibrere. Befaringen ble gjennomført 16. – 19.04.2012
Bilde av feiebil

Feiing av strøsand fredag 04.05.2012

/
FEIING AV STRØSAND! Fredag 04.05 - kl. 10:00 All asfalt…