Kabel TV og internett

Vi har lagt ut info om Canal Digital kabel TV og internett her: http://www.storholtan.no/handbok/kabeltv-og-internett/

Salg av leilighet nr 12

Storholtan Borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 12 i oppgang 9 B er solgt for kr. 1.750.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til Styreleder Geir Jenssen på tlf 90 12 73 68, eller storholtan@gmail.com Frist for å melde forkjøpsrett er satt til 14. mars.2013

Salg av leilighet nr 60 – forkjøpsrett

Styret i Storholtan Borettslag AL kunngjør med dette at 1-roms leilighet nr. 60 i oppgang 17 A er solgt for kr 1.220.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse innen 30. januar.2013

Infoskriv nr 1 – 2012

Infoskriv nr 1 - 2012, Storholtan Borettslag – 10.10.2012. Vi har hatt 4 styremøter hittil i år. Her er et utdrag av sakene vi har behandlet så langt i år:

Salg av leilighet nr 61 – forkjøpsrett

Styret i Storholtan Borettslag AL kunngjør med dette at 1-roms leilighet nr. 61 i oppgang 17 A er solgt for kr 1.200.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse innen 20. desember.2012

Varsel om husleieøkning fra 01.01.2013

Styret har i møte 21.11.2012 vedtatt ett budsjett for 2013 som vil gi 5 % økning i felleskostnader.

Informasjon om brannalarmsystemet i Storholtan Borettslag

Det er lagt ut en veiledning/info om hvordan brannalarmanlegget…

Salg av leilighet nr 30 – forkjøpsrett

Styret i Storholtan Borettslag AL kunngjør med dette at 1-roms leilighet nr. 30 i oppgang 13 A er solgt for kr 1.200.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse innen 30. oktober.2012

Branninstruks

Vi har utarbeidet branninstruks for borettslaget, og den er hengt opp på korktavlene i alle oppgangene, samt at de er lagt i informasjonsmappen som vil bli utlevert over nyttår. Branninstruksen er også lagt ut på hjemmesidene