Vårdugnad 2020

Torsdag 04. juni kl 17:00
Vi møtes utenfor 17 a.
OBS: Kun container for hageavfall!
Vi serverer kaffe, brus og kjeks. (og kanskje vafler)
Bilde av feiebil

Feiing av strøsand tirsdag 26.05.2020

Parkeringsplassene skal feies for strøsand og grus tirsdag kl 09:00!
Da MÅ ALLE bilene være fjernet fra slik at feiebilen kommer til.
Bilene kan plasseres på fotballbanen på nedsiden av blokkene.

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2019

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2020 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den foreløpig er fastsatt til: 17.06.2020 (Uke 25)

Salg av leilighet 43 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 43 i oppgang 13b, er solgt for kr. 1.900.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsrett må melde sin interesse innen 06. april 2020

Salg av leilighet 29 – Forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 29 i oppgang 11b er solgt for kr 2.300.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til borettslaget snarest

Kontroll av brannslukkere i leilighetene

Da er det tid for 5 årskontroll av pulverapparatene vi leverte til leilighetene sommer/høsten 2014.  Denne kontrollen er planlagt onsdag 29.01.2020 for oppgang 15 - 17 og torsdag 30.01 for oppgang 9 - 13.  

Statistikk over solgte leiligheter 2019

Vi har lagt ut en oppdatert statistikk over solgte leiligheter i 2019. Snittpris for salg av 3 stk 4-roms var i 2019  kr 2.175.000 (ned fra 2.215.000,- i 2018)

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2020

Styret har vedtatt ett budsjett for 2020 som vil gi 3 % økning i felleskostnader. Økning er nødvendig hovedsakelig pga. generell kostnadsøkning og forventet renteøkning
Aptus

Ny porttelefon

Vi har satt i drift de nye porttelefonene. Det skal brukes brikker i stedet for kode for nøkkelfri adgang. Brikkene utleveres av styreleder etter avtale.