Branninstruks

Vi har utarbeidet branninstruks for borettslaget, og den er hengt opp på korktavlene i alle oppgangene, samt at de er lagt i informasjonsmappen som vil bli utlevert over nyttår. Branninstruksen er også lagt ut på hjemmesidene

Salg av leilighet nr 4

Storholtan Borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 4 i oppgang 9 A er lagt ut for salg. De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse 3. September.2012

Dugnad – Maling av gjerdene

Maling av gjerdene!! Torsdag 09. Aug kl 18:00 Vi trenger hjelp…

Salg av leilighet nr 31

Styret i Storholtan Borettslag AL kunngjør med dette at 1-roms leilighet nr. 31 i oppgang 13 A er lagt ut for salg. De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse innen 20. August.2012

Sluttkontroll brannalarmanlegget

YIT er ferdig med installasjonen og de ønsker å foreta en test for å stadfeste at anlegget fungerer som det skal. Denne testen vil foregå onsdag 11.07.2012

Vårdugnad 2012

Vårdugnad!! Tid: Onsdag 15. Mai kl 17:00 Vi møtes utenfor 15 a og 15 b kl 17:00. Her fordeler vi arbeidsoppgavene. Container vil være på plass. OBS: Elektriske artikler og annet spesialavfall må IKKE kastes i containerne. Det vil bli satt ut egen tilhenger for dette.

Infoskriv nr 4 – 07.05.2012

Presentasjon av rapport etter befaring av ventilasjonsanlegg Etter telefonmøte i styret 29.mars ble det vedtatt å bestille prosjektering ventilasjonssystemet i blokkene. Bakgrunnen var melding om at to av viftene på blokk 2 var begynt å vibrere. Befaringen ble gjennomført 16. – 19.04.2012
Bilde av feiebil

Feiing av strøsand fredag 04.05.2012

/
FEIING AV STRØSAND! Fredag 04.05 - kl. 10:00 All asfalt…