Infoskriv nr 4 – 07.05.2012

Presentasjon av rapport etter befaring av ventilasjonsanlegg Etter telefonmøte i styret 29.mars ble det vedtatt å bestille prosjektering ventilasjonssystemet i blokkene. Bakgrunnen var melding om at to av viftene på blokk 2 var begynt å vibrere. Befaringen ble gjennomført 16. – 19.04.2012
Bilde av feiebil

Feiing av strøsand fredag 04.05.2012

/
FEIING AV STRØSAND! Fredag 04.05 - kl. 10:00 All asfalt…