Ombygning av avløpsrør i bodene

Det har vært stadig økende tilfeller av tette avløp i oppgangene 11 a, 13 b, 15 a og 17 b. Styret har tidligere vedtatt at rørsystemet i disse oppgangene skal ombygges for å unngå skader .

Oppdatering kabelTV og internett

Kanal digital har endret priser og hastigheter. Vi har oppdatert info om Canal Digital kabel TV og internett September 2016

Salg av leilighet 64 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag AL kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 64 i oppgang 17 a er solgt for kr. 2.100.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse innen 13.09.2016

Salg av leilighet 36 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag AL kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 36 i oppgang 13 a er solgt for kr. 1.990.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse innen 30. juni 2016

Vårdugnad 2016

Mandag 09. mai kl 17:00 Vi møtes utenfor 17 a. Her fordeler vi arbeidsoppgavene. Container vil være på plass. Vi serverer kaffe, brus, vafler og kjeks.

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2016

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2015 ble avholdt mandag 02.05.2016 på Stangnes ungdomsskole. I tillegg til ordinære generalforsamlingsaker, ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å oppta annuitetslån inntil kr 2.000.000,- til planlagt vedlikehold.