Innkalling til ordinær generalforsamling 2021

Tidspunkt: Tirsdag 1. juni 2021 kl 18:00 Sted: Thon Hotel, Sjøgata 11, 9405 Harstad
Hage illustrasjon

Vårdugnad 2021

Tirsdag 25. mai kl 17:00
Vi møtes utenfor 17 a.
Fokus i år: Rydding av bodganger, fellesboder og fellesområder.
Vi serverer kaffe, brus og kjeks. (og kanskje vafler)
Bilde av feiebil

Feiing av strøsand onsdag 12.05.2021

Parkeringsplassene skal feies for strøsand og grus onsdag kl 10:00!
Da MÅ ALLE bilene være fjernet fra slik at feiebilen kommer til.
Bilene kan plasseres på fotballbanen på nedsiden av blokkene.

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2020

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2021 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den foreløpig er fastsatt til: 01.06.2021 (Uke 22)

Salg av leilighet 68 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at andel nr. 68 (barnehagen) i oppgang 17b er solgt for kr 1.150.000,-  De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til borettslaget snarest

Salg av leilighet 23 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 2-roms leilighet nr. 23 i oppgang 11b er solgt for kr 2.050.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til borettslaget snarest

Salg av leilighet 27 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 27 i oppgang 11b er solgt for kr 2.300.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til borettslaget snarest

Statistikk over solgte leiligheter 2020

Det ble solgt 4 stk leiligheter totalt i 2020, alle var 4-roms.  Høyeste pris for 4-roms i 2020 var kr 2.300.000,- Snittpris 4-roms var kr 2.215.500,-
2%

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2021

Styret har vedtatt ett budsjett for 2021 som vil gi 1,8 % økning i felleskostnader. Økning er nødvendig pga. generell kostnadsøkning