Delvis åpning for parkering på øversiden

Entreprenøren avvikler 3 uker ferie og de har lagt til rette for at ca halvparten av de vanlige parkeringsområdene kan brukes i denne perioden. 

Start gravearbeider mandag 26.06

Da må alle bilene flyttes på nedsiden av blokkene. Dere må plassere bilene fornuftig slik at det blir plass til alle

Varsel om større anleggsarbeid på parkeringsområdene

Vi skal grave opp hele asfaltområdet og legge ny asfalt i løpet av sommeren. Da må alle bilene etter hvert flyttes på anvist sted

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2021

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2020 ble avholdt tirsdag 1.06.2021 på Thon Hotell

Innkalling til ordinær generalforsamling 2021

Tidspunkt: Tirsdag 1. juni 2021 kl 18:00 Sted: Thon Hotel, Sjøgata 11, 9405 Harstad
Hage illustrasjon

Vårdugnad 2021

Tirsdag 25. mai kl 17:00
Vi møtes utenfor 17 a.
Fokus i år: Rydding av bodganger, fellesboder og fellesområder.
Vi serverer kaffe, brus og kjeks. (og kanskje vafler)
Bilde av feiebil

Feiing av strøsand onsdag 12.05.2021

Parkeringsplassene skal feies for strøsand og grus onsdag kl 10:00!
Da MÅ ALLE bilene være fjernet fra slik at feiebilen kommer til.
Bilene kan plasseres på fotballbanen på nedsiden av blokkene.

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2020

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2021 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den foreløpig er fastsatt til: 01.06.2021 (Uke 22)

Salg av leilighet 68 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at andel nr. 68 (barnehagen) i oppgang 17b er solgt for kr 1.150.000,-  De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til borettslaget snarest