Salg av leilighet 17 – Forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 17 i oppgang 11a er solgt for kr 2.275.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til borettslaget snarest

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2020

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2019 ble avholdt onsdag 17.06.2020 på Thon Hotell

Salg av leilighet 12 – Forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 12 i oppgang 9b er solgt kr 2.275.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til borettslaget innen 03.07.2020

Innkalling til ordinær generalforsamling 2020

Tidspunkt: Onsdag 17. juni 2020 kl 18:00 Sted: Thon Hotel, Sjøgata 11, 9405 Harstad

Vårdugnad 2020

Torsdag 04. juni kl 17:00
Vi møtes utenfor 17 a.
OBS: Kun container for hageavfall!
Vi serverer kaffe, brus og kjeks. (og kanskje vafler)
Bilde av feiebil

Feiing av strøsand tirsdag 26.05.2020

Parkeringsplassene skal feies for strøsand og grus tirsdag kl 09:00!
Da MÅ ALLE bilene være fjernet fra slik at feiebilen kommer til.
Bilene kan plasseres på fotballbanen på nedsiden av blokkene.

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2019

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2020 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den foreløpig er fastsatt til: 17.06.2020 (Uke 25)

Salg av leilighet 43 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 43 i oppgang 13b, er solgt for kr. 1.900.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsrett må melde sin interesse innen 06. april 2020

Salg av leilighet 29 – Forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 29 i oppgang 11b er solgt for kr 2.300.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til borettslaget snarest