Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2020

Styret har vedtatt ett budsjett for 2020 som vil gi 3 % økning i felleskostnader. Økning er nødvendig hovedsakelig pga. generell kostnadsøkning og forventet renteøkning
Aptus

Ny porttelefon

Vi har satt i drift de nye porttelefonene. Det skal brukes brikker i stedet for kode for nøkkelfri adgang. Brikkene utleveres av styreleder etter avtale.

Salg av leilighet 64 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 64 i oppgang 17a er solgt for kr 2.250.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til borettslaget snarest

Salg av leilighet 27 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 27 i oppgang 11b er solgt for kr 2.300.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til borettslaget snarest

Vårdugnad 2019

Tirsdag 07. mai kl 17:00
Vi møtes utenfor 17 a.
OBS: Kun container for hageavfall!
Vi serverer kaffe, brus, vafler og kjeks.
Bilde av feiebil

Feiing av strøsand fredag 03.05.2019

Parkeringsplassene skal feies for strøsand og grus fredag kl 09:00!
Da MÅ ALLE bilene være fjernet fra slik at feiebilen kommer til.
Bilene kan plasseres på fotballbanen på nedsiden av blokkene.

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2019

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2018 ble avholdt mandag 29.04.2019 på Stangnes ungdomsskole.

Salg av leilighet 73 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 73 i oppgang 17b, er solgt for kr. 2.000.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsrett må melde sin interesse innen 06. mai 2019

Varmtvannsberedere eldre enn 20 år

Det er et økende antall meldinger om lekkasjer fra varmtvannsberedere