Salg av leilighet 73 – forhåndsvarsel

Storholtan Borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 73 i oppgang 17b er lagt ut for salg for kr 2.000.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til borettslaget snarest

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2018

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2019 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den er fastsatt til: Mandag 29.04.2019 (Uke 18)

Da var duene tilbake

Vi anmoder alle beboerne om å passe på at duene ikke bygger rede på verandaen, og ellers jage dem vekk når man ser at de oppholder seg der

Ny avtale kabel-tv og internett

Styret har inngått ny avtale med Telenor som medfører at de fleste vil få lavere kostnader for internett. Installasjon av utstyr : 26.02.2019
SINTEF Byggforsk

Oppstart rørfornying

Rørfornying oppdatering!
Prosjektet er nå ca 50% ferdigstilt og vi er ca 1 uke foran opprinnelig fremdriftsplan. Befaring i leiligheter oppgang 15a starter uke 6

Salg av leilighet 53- forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 2-roms leilighet nr. 53 i oppgang 15b er solgt for kr. 1.850.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse innen 02.02.2019

Salg av leilighet 30 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 2-roms leilighet nr. 30 i oppgang 13a, er solgt for kr. 1.850.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse innen 07. desember 2018

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2019

Styret har vedtatt ett budsjett for 2019 som vil gi 7 % økning i felleskostnader. Husleieøkning er nødvendig pga. generell kostnadsøkning (3,4%), samt pågående rørfornying av avløpssystemet. Dette er kostnadsberegnet til kr 11 millioner.

Salg av leilighet 30 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 2-roms leilighet nr. 30 i oppgang 13a, er solgt for kr. 1.900.000,- De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse innen 28. oktober 2018