Anlegg av ladepunkt for elbil

Borettslaget har i forbindelse med asfaltering av parkeringsområdene anlagt 18 ladepunkter for elbil. Det er lagt infrastruktur som tar høyde for fremtidig utvidelse.

I den forbindelse kan det bli endringer på tidligere tildelte parkeringsplasser. Dette vil foregå over tid og etter hvert som andelseiere anskaffer elbil. Dersom andelseier må flytte parkeringsplass, vil vi etterstrebe at flyttingen blir nærmest mulig andelseiers inngang.

Zaptec er vår leverandør av ladestasjoner. Modellen som skal brukes er Zaptec Pro.
Betalingsløsning er Charge 365. Pris for strømforbruk er satt til kostpris + 15% margin til Charge 365. Prisen for strøm ved oppstart vil bli kr 1,- pr kWh + 15% = kr 1,15 pr kWh.

Andelseier som ønsker lading må kjøpe og bruke denne modellen. Ladestasjonen må installeres av godkjent elektriker.

Vi anbefaler å benytte Elumni Elektro (Elfag)
Elumni Elektro har gitt tilbud for komplett leveranse og installasjon for kr 20.250,- inkl. mva.
For de som bestiller levering før igangsettelse av anlegget er prisen kr 18.750,- inkl. mva.

Frist for bestilling for å oppnå introduksjonspris er 31.08.2021

Anlegget er planlagt satt i drift i midten av september

Ladestasjonen bestilles direkte hos Elumni Elektro på e-post: firmapost@elumni.no

Oppgi følgende:
Navn, adresse, leilighetsnummer, e-post og mobilnummer.

Storholtan borettslag, 10.08.2021