Varsel om generalforsamling 2024 – for regnskapsåret 2023

Det varsles herved om generalforsamling/årsmøte.

Dato: tirsdag den 7. mai 2024

Saker som ønskes behandlet i møtet må være styret i hende innen mandag 15. april 2024

Saker meldes inn via www.bonord.no og «min side».

Dersom du ikke er bruker av «min side» allerede, må du trykke «registrer deg» og følge veiledningen deretter. Evt ta kontakt med Bonords kundesenter

Saker kan også sendes på e-post: storholtan@gmail.com

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen/årsmøtet.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker er det ønskelig at innmeldt sak inneholder:

  1. Tittel
  2. Beskrivelse av saken
  3. Forslag til vedtak
  4. Legg ved vedlegg dersom nødvendig (tegninger/bilder osv)

Alle saker som skal tas med i innkallingen må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen, samt inneholde forslagsstillers kontaktinfo for eventuelle avklaringer knyttet til forslaget. Dersom saken ligger innenfor styrets fullmakter vil styret ta kontakt for å avklare om det ønskes at saken behandles av styret.

Valg

For innspill på valg av styret og andre tillitsvalgte, kan valgkomiteen kontaktes:

Trond Hakvåg / Valgkomiteleder (Mob: 977 91 468)

Egen innkalling med vedlegg vil bli sendt ut mellom 8 og 20 dager før møtet.

Med vennlig hilsen

Styret i Storholtan borettslag AL

Varsel om økning av felleskostnader fra 1.1.2024

Test av brannalarm systemet

Test av brannalarm systemet: Fredag 17.11.2023

Vi skal i sammarbeid med leverandøren Caverion foreta en test av brannalarm anleggene i
begge blokkene.
Dette vil pågå i tidrommet kl 12:00 – 13:00.
Det vil bli utløst brannalarmer med test-gass for å stadfeste at systemet fungerer slik det
skal.

Harstad, 12.11.2023
Med vennlig hilsen
Styret

Salg av leilighet 36 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at leilighet nr. 36 i oppgang 13 A er solgt for kr 2.325.000,-
De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til: storholtan@gmail.com

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til: Fredag 06.10.2023 kl. 12:00

Overtagelsesdato: 27.10.2023

Harstad, 27.09.2023

Styret

Salg av leilighet 13 – forkjøpsrett

 

Storholtan borettslag kunngjør med dette at leilighet nr. 13 i oppgang 9 B er solgt for kr 2.100.000,-
De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til: storholtan@gmail.com

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til: Torsdag 28.09.2023 kl. 12:00

Overtagelsesdato: 12.10.2023

Harstad, 19.09.2023

Styret

Styreleder Geir Arne Jenssen bortgang