Kontroll av brannslukkere i leilighetene

Da er det tid for 5 årskontroll av pulverapparatene vi leverte til leilighetene sommer/høsten 2014.
Leverandøren Industri og Anlegg AS kommer innom for å utføre kontrollen for oss.
Denne kontrollen er planlagt onsdag 29.01.2020 for oppgang 15 – 17 og torsdag 30.01 for oppgang 9 – 13.

Beboerne må sette ut apparatene utenfor leilighetens inngangsdør slik at de er tilgjengelig for kontrolløren fra kl 08:00.

Brannslukkerene som ble levert i 2014 er av typen 6 kg ABC Gloria 55A pulverapparat.

Som bruker av en bolig er du selv ansvarlig for egenkontroll av din håndslukker. Dette bør gjøres hvert kvartal, her er sjekklisten:

 • Vet alle hvor slukkeren står?
 • Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
 • Er slukkerens bruksanvisning leselig?
 • Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?
 • Har slukkeren trykkindikator, og angir indikatoren tilfredsstillende trykk? (står på grønt)
 • Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?
 • Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slukkeren)
 • Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen?

Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og «renner» i beholderen.

Varmtvannsberedere eldre enn 20 år

Opprinnelig publisert 04.10.2018, oppdatert 23.04.2019 (Egenandel fra 6 til kr 10.000)

Det er et økende antall meldinger om lekkasjer fra varmtvannsberedere.

Borettslaget v Bonord gjennomførte i 2016 vannsjekken i alle leiligheter.
Denne kontrollen avdekket svært mange eldre beredere produsert mellom 1988 og 1996. De fleste var fra 1993.

Det er altså ett stort antall beredere som over 25 år gamle.
Iflg Sintef er anbefalt brukstid på en varmtvannsbereder 20 år.
Egenandel kr 10.000 vil bli fakturert andelseier ved forsikringsskade etter vannlekkasje fra beredere.

I tillegg til risiko for vannlekkasje er det er det også brannrisiko fra slike eldre installasjoner med stikkontakt.
Det eneste kjente branntilløp i nyere tid er fra stikkontakten på en bereder fra 1993. 

Nye beredere monteres med fast tilkobling uten stikkontakt. Vi anbefaler tilkobling med servicebryter.

Vedlikehold og utskifting av varmtvannsbereder er andelseiers ansvar.

Prisestimat på installasjon av en 120 ltr benkebereder inklusive elektriker er ca kr 14.000,-
Eventuelle tillegg:
Stoppekrane kr 1200-1700,- (for de som har sluseventil fra byggeår)
Waterguard vannstopper: kr 2500 – 3500,-

 

Sluseventil (gammel type stoppekran):


Kuleventil (ny type stoppekran):

Servicebryter:

Servicebryter

Norwesco sikkerhetsbryter

Årskontroll brannalarmanlegget

Torsdag 02.11.2017 ble det gjennomført årskontroll av brannalarmanlegget.

Kontrollen avdekket én sirene/branndetektor som ikke virket. Denne ble skiftet ut av leverandøren og anlegget er godkjent ihht rapport.

Les mer om brannalarmanlegget her: Brannalarmanlegget

Utlevering av resterende brannslukkere

Det ble tidligere i år besluttet å bestille nye brannslukkere til alle leilighetene. Det har vært to runder med utlevering, men vi har fortsatt ca 1/3 av pulverapparatene stående uavhentet.

De som ikke har fått utlevert pulverapparatet kan hente det i vaktmesterbua tirsdag 16.09.2014 mellom kl 21:00 og 21:30.
Det vil bli sendt en påminnelse på SMS til de som ikke har fått apparatet.

Nye brannslukkere til leilighetene

Borettslaget er pliktig til å levere brannslukkere til alle leiligheter. Styret har vedtatt å bestille 73 stk.
brannslukningsapparat av typen 6 kg ABC Gloria 55A pulverapparat.

Brannslukkerne er ankommet og vil bli utlevert av vaktmesteren onsdag 04.06.2014 mellom kl. 18:00 og kl 20:00 fra vaktmesterboden i miljøbua.

Vi anbefaler at dette monteres i gangen utenfor soverom, eventuelt inne i hoved soverom. Vi kan stå for monteringen hvis det er behov for det.

Det vil også bli etablert system for ettersyn og service, men beboer må selv utfører periodisk egenkontroll 4 ganger i året: (Klipp fra tryggogsikker.no)

Som bruker av en bolig er du selv ansvarlig for egenkontroll av din håndslukker. Dette bør gjøres hvert kvartal, her er sjekklisten:

 • Vet alle hvor slukkeren står?
 • Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
 • Er slukkerens bruksanvisning leselig?
 • Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?
 • Har slukkeren trykkindikator, og angir indikatoren tilfredsstillende trykk? (står på grønt)
 • Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?
 • Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slukkeren)
 • Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen?

Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og «renner» i beholderen.

Infoskriv nr 2 – 30.01.2014

Sluttbefaring ventilasjonsprosjektet kjøkken

Malermestrene Bogstrand avsluttet arbeidene like før jul og vi skal ha befaring/overlevering av prosjektet i løpet av noen få uker.
Det er ikke bestemt om vi skal inn i alle leiligheter, men ett ganske stort antall befaringer vil det bli.
Andelseiere som har noe å anmerke i forhold til jobben som er utført må snarest ta kontakt med styret.

Rekkverk til trappene utenfor hovedinngangene

Styret har tidligere innvilget søknad om rekkverk til trappen utenfor 13B. Det har nå kommet ny søknad fra en annen beboer og styret har vedtatt at det skal monteres rekkverk til alle trappene utenfor hovedinngangene.

Brannslukkere i leilighetene

Borettslaget er pliktig til å levere brannslukkere til alle leiligheter. Styret har vedtatt å bestille 73 stk. brannslukningsapparat av typen 6 kg ABC Gloria 55A pulverapparat. Vi anbefaler at dette monteres i gangen utenfor soverom, eventuelt inne i hoved soverom. Vi kan stå for monteringen hvis det er behov for det.
Det vil også bli etablert system for ettersyn og service, men beboer må selv utfører periodisk egenkontroll 4 ganger i året: (Klipp fra tryggogsikker.no)

Som bruker av en bolig er du selv ansvarlig for egenkontroll av din håndslukker. Dette bør gjøres hvert kvartal, her er sjekklisten:

 • Vet alle hvor slukkeren står?
 • Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
 • Er slukkerens bruksanvisning leselig?
 • Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?
 • Har slukkeren trykkindikator, og angir indikatoren tilfredsstillende trykk? (står på grønt)
 • Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?
 • Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slukkeren)
 • Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen?
 • Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og «renner» i beholderen.

Test av brannalarm anlegget

Test av brannalarm systemet: Fredag 18.01.2013

Vi skal i samarbeid med leverandøren YIT foreta en test av brannalarm anleggene i begge blokkene.

Dette vil pågå i tidsrommet kl 12:00 – 14:00.

Det vil bli utløst brannalarmer med test-gass for å stadfeste at systemet fungerer slik det skal.

Vi har behov for et noen «lytteposter» for å logge hvordan de forskjellige nivåene i varslingen høres i oppgangene/leilighetene. Er det noene som er hjemme på Fredag som kan tenke seg å være tilgjengelig? Send melding eller ring meg på tlf: 90 12 73 68

 

Mvh

Geir Jenssen
Styreleder

Informasjon om brannalarmsystemet i Storholtan Borettslag

Det er lagt ut en veiledning/info om hvordan brannalarmanlegget fungerer under menyen HMS/Sikkerhet.

Dette skrivet er også lagt i alle postkassene i borettlslaget.

Se også borettslagets branninstuks: branninstruks

Branninstruks

Brann110_100Vi har utarbeidet branninstruks for borettslaget, og den er hengt opp på korktavlene i alle oppgangene, samt at de er lagt i informasjonsmappen som vil bli utlevert over nyttår.

Branninstruksen er også lagt ut på hjemmesidene her: Branninstruks

Storholtan Borettslag 10.10.2012

Sluttkontroll brannalarmanlegget

YIT er ferdig med installasjonen og de ønsker å foreta en test for å stadfeste at anlegget fungerer som det skal.

Denne testen vil foregå onsdag 11.07.2012

SMS sendt alle beboerer: Det skal utføres kontoll av det nye brannalarm anleggetegget i leiligheten din onsdag 11. juli på dagtid. Vi trenger ditt samtykke til at YIT kan låse seg inn i leiligheten. Eventuelt kan dere være tilstede selv. Svar på denne SMS eller e-post med: «Jeg samtykker at YIT kan gå inn i leiligheten min uten at jeg er tilstede» eller: «Jeg ønsker å være tilstede ved inspeksjonen» Mvh Styreleder Geir Jenssen e-post: storholtan@gmail.com