Protokoll fra ordinær generalforsamling 2021

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2020 ble avholdt tirsdag 1.06.2021 på Thon Hotell.

I tillegg til ordinære generalforsamlingsaker ble det behandlet 1 innkommet forslag:

5-1 Forslag fra Jan Lindgren: Endring av fordelingsnøkkel.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar å endre borettslagets fordelingsnøkkel i henhold til oppstillingen slik den framkommer i saksfremlegget. Ny fordelingsnøkkel for andel nr. 7, 22, 31, 52 og 61 er 14 700.

Etter valget 1.06.2021 består styret i Storholtan borettslag av:
Styreleder: Geir Jenssen, 15a, 901 27 368
Styremedlem: Steve Arntzen, 9a, 995 99 413
Styremedlem: Jan Lindgren, 17a, 958 82 595
Styremedlem: Haakon Trane, 13b, 911 72 335
Styremedlem: Marte Morell Aasjord, 15a, 481 18 859

Les hele protokollen her: 

Innkalling til ordinær generalforsamling 2021

Tidspunkt: Tirsdag 1. juni 2021 kl 18:00
Sted: Thon Hotell, Sjøgata 11, 9405 Harstad

Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

I tillegg til ordinær saksliste har vi mottatt en sak til behandling: Endring av fordelingsnøkkel for de minste leiligheter i underetasje. (5 av 14)

Fullstendig innkalling kan lastes ned her:

 

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2020

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2021 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den er foreløpig fastsatt til:

Ca 01.06.2021 (Uke 22)

De av våre andelseiere som ønsker en spesiell sak behandlet på generalforsamlingen, må meddele dette skriftlig til styret innen:

Søndag 16.05.2021

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen. Dette gjelder blant annet:

  • endringer som påvirker vedtektene
  • saker som påvirker borettslagets økonomi i større grad

Saker kan sendes til styret@storholtan.no eller legges i styreleders postkasse Grønnliveien 15a.

Fullstendig innkalling med tilhørende bilag til generalforsamlingen vil bli sendt ut senest 8 dager før generalforsamling. Der vil også sted og dato for generalforsamlingen bli opplyst.

 

 

Harstad 25.04.2021

Styret i Storholtan Borettslag AL

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen vedr salg av andel 68, barnehagen ble avholdt onsdag 7.10.2020 på Thon Hotell.

Følgende saker ble behandlet, og alle ble vedtatt enstemmig:

2. Endring av fordelingsnøkkel.

3. Endring av borettslagets vedtekter.

4. Samtykke til fasadeendring – etablering av vindu til andel 68.

 

Last ned hele protokollen her:

Les de nye vedtektene her: 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Tidspunkt: Onsdag 7. oktober 2020 kl 18:00
Sted: Thon Hotell, Sjøgata 11, 9405 Harstad

Gjelder salg av andel 68 – barnehagen.

Saker:

  1. Konstituering
  2. Endring av fordelingsnøkkelen i borettslaget
  3. Endring av borettslagets vedtekter
  4. Samtykke til fasadeendring – Etablering av vindu til andel 68

Komplett innkalling: Last ned her

Tilstandsrapport barnehage februar 2020: Last ned her

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2020

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2019 ble avholdt onsdag 17.06.2020 på Thon Hotell.

I tillegg til ordinære generalforsamlingsaker ble det behandlet 2 innkomne forslag:

5-1 Forslag fra Marte Morell Aasjord: Nye parkeringsregler.

5-2 Forslag fra Vanja Andersen: Rehabilitering av pipene.

 

Etter valget 17.06.2020 består styret i Storholtan borettslag av:
Styreleder: Geir Jenssen, 15a, 901 27 368
Styremedlem: Steve Arntzen, 9a, 995 99 413
Styremedlem: Jan Lindgren, 17a, 958 82 595
Styremedlem: Haakon Trane, 13b, 911 72 335
Styremedlem: Marte Morell Aasjord, 15a,

Les hele protokollen her:

Innkalling til ordinær generalforsamling 2020

Tidspunkt: Onsdag 17. juni 2020 kl 18:00
Sted: Thon Hotell, Sjøgata 11, 9405 Harstad

Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

Fullstendig innkalling kan lastes ned her:

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2019

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2020 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den er fastsatt til:

17.06.2020 (Uke 25)

De av våre andelseiere som ønsker en spesiell sak behandlet på generalforsamlingen, må meddele dette skriftlig til styret innen:

Søndag 24.05.2020

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen. Dette gjelder blant annet:

  • endringer som påvirker vedtektene
  • saker som påvirker borettslagets økonomi i større grad

Saker kan sendes til styret@storholtan.no eller legges i styreleders postkasse Grønnliveien 15a.

Fullstendig innkalling med tilhørende bilag til generalforsamlingen vil bli sendt ut senest 8 dager før generalforsamling. Der vil også sted og dato for generalforsamlingen bli opplyst.

 

 

Harstad 08.05.2020

 

Styret i Storholtan Borettslag AL

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2019

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2018 ble avholdt mandag 29.04.2019 på Stangnes ungdomsskole.

I tillegg til ordinære generalforsamlingsaker ble det vedtatt å legge til ett nytt punkt i vedtektene:

5-3 Borettslagets forsikring – egenandel

Dersom borettslagets eiendomsforsikring benyttes til utbedring av skade som andelseier har ansvar for å utbedre, dekker andelseier forsikringens egenandel.

Etter valget 29.04.19 består styret i Storholtan borettslag av:
Styreleder: Geir Jenssen, 15a, 901 27 368
Styremedlem: Steve Arntzen, 9a, 995 99 413
Styremedlem: Jan Lindgren, 17a, 958 82 595
Styremedlem: Renate Dreyer, 13b, 913 16 037
Styremedlem: Haakon Trane, 13b, 911 72 335

Les hele protokollen her:

Innkalling til ordinær generalforsamling 2019

Tidspunkt: Mandag 29. april 2019 kl 18:00
Sted: Stangnes ungdomsskole, Gunnarn 21, 9409 Harstad

Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

Fullstendig innkalling kan lastes ned her:

 

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2018

Til andelseiere i Storholtan borettslag

 

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2018

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2019 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den er fastsatt til:

Mandag 29.04.2019 (Uke 18)

De av våre andelseiere som ønsker en spesiell sak behandlet på generalforsamlingen, må meddele dette skriftlig til styret innen:

Søndag 07.04.2019 

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen. Dette gjelder blant annet:

  • endringer som påvirker vedtektene
  • saker som påvirker borettslagets økonomi i større grad

Saker kan sendes til styret@storholtan.no eller legges i styreleders postkasse Grønnliveien 15a.

Fullstendig innkalling med tilhørende bilag til generalforsamlingen vil bli sendt ut senest 8 dager før generalforsamling. Der vil også sted og dato for generalforsamlingen bli opplyst.

Harstad 12.03.2019

Styret i Storholtan borettslag AL

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2018

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2017 ble avholdt onsdag 02.05.2018 på Stangnes ungdomsskole.

I tillegg til ordinære generalforsamlingsaker ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å oppta annuitetslån med inntil kr. 12.000.000,- til nødvendig rørfornying av avløpssystemet.

Etter valget 02.05.18 består styret i Storholtan borettslag av:

Styreleder Geir Jenssen, 15A, 901 27 368
Styremedlem Steve Arntzen, 9A, 995 99 413
Styremedlem Jan Lindgren, 17A, 958 82 595
Styremedlem Renate Dreyer, 13B, 913 16 037
Styremedlem Lisa Rognerud, 11B, 450 13 947

Varamedlem Leif Jostein Pedersen, 13A
Varamedlem Janne Berg, 17A
Varamedlem Laila Nilsson, 17A

Les hele protokollen her: Protokoll fra ordinær generalforsamling 2018