Varsel om generalforsamling 2024 – for regnskapsåret 2023

Det varsles herved om generalforsamling/årsmøte.

Dato: tirsdag den 7. mai 2024

Saker som ønskes behandlet i møtet må være styret i hende innen mandag 15. april 2024

Saker meldes inn via www.bonord.no og «min side».

Dersom du ikke er bruker av «min side» allerede, må du trykke «registrer deg» og følge veiledningen deretter. Evt ta kontakt med Bonords kundesenter

Saker kan også sendes på e-post: storholtan@gmail.com

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen/årsmøtet.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker er det ønskelig at innmeldt sak inneholder:

 1. Tittel
 2. Beskrivelse av saken
 3. Forslag til vedtak
 4. Legg ved vedlegg dersom nødvendig (tegninger/bilder osv)

Alle saker som skal tas med i innkallingen må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen, samt inneholde forslagsstillers kontaktinfo for eventuelle avklaringer knyttet til forslaget. Dersom saken ligger innenfor styrets fullmakter vil styret ta kontakt for å avklare om det ønskes at saken behandles av styret.

Valg

For innspill på valg av styret og andre tillitsvalgte, kan valgkomiteen kontaktes:

Trond Hakvåg / Valgkomiteleder (Mob: 977 91 468)

Egen innkalling med vedlegg vil bli sendt ut mellom 8 og 20 dager før møtet.

Med vennlig hilsen

Styret i Storholtan borettslag AL

Innkalling til ordinær generalforsamling 2023

Tidspunkt: Torsdag 04. mai 2023 kl 18:00
Sted: Thon Hotell, Sjøgata 11, 9405 Harstad

Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

Det er ikke kommet inn saker fra andelseiere som skal behandles på generalforsamlingen

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2022

Til andelseiere i Storholtan borettslag

 Varsel om GENERALFORSAMLING 2023, for regnskapsåret 2022

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2023 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den er fastsatt til:

Torsdag 04.05.2023 (Uke 18) kl 18:00 

Sted: Thon Hotel Harstad, Sjøgata 11, 9405 Harstad

De av våre andelseiere som ønsker en spesiell sak behandlet på generalforsamlingen, må meddele dette skriftlig til styret innen:

Søndag 16.04.2023

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen. Dette gjelder blant annet:

 • endringer som påvirker vedtektene
 • saker som påvirker borettslagets økonomi i større grad

Saker kan sendes til styret@storholtan.no eller legges i styreleders postkasse Grønnliveien 15a.

Fullstendig innkalling med tilhørende bilag til generalforsamlingen vil bli sendt ut senest 8 dager før generalforsamling.

 

Harstad 04.04.2023

 

Styret i Storholtan borettslag AL

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2022

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2021 ble avholdt tirsdag 27.04.2022 på Thon Hotell.

Det ble bare behandlet ordinære generalforsamlingsaker.

Etter valget 27.04.2022 består styret i Storholtan borettslag av:
Styreleder: Geir Jenssen, 15a, 90127368
Styremedlem: Steve Arntzen, 9a, 99599413
Styremedlem: Jan Lindgren, 17a, 95882595
Styremedlem: Haakon Trane, 13b, 91172335
Styremedlem: Marte Morell Aasjord, 15a, 48118859

Les hele protokollen her:

 

Innkalling til ordinær generalforsamling 2022

Tidspunkt: Onsdag 27. april 2022 kl 18:00
Sted: Thon Hotell, Sjøgata 11, 9405 Harstad

Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

Det er ikke kommet inn saker fra andelseiere som skal behandles på generalforsamlingen

Fullstendig innkalling kan lastes ned her:

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2021

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2022 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den foreløpig er fastsatt til:

Ca 27.04.2022 (Uke 17)

Endelig dato for generalforsamling kan bli påvirket av dato for mottatt regnskap fra Bonord.

De av våre andelseiere som ønsker en spesiell sak behandlet på generalforsamlingen, må meddele dette skriftlig til styret innen:

Mandag 04.04.2022

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen. Dette gjelder blant annet:

 • endringer som påvirker vedtektene
 • saker som påvirker borettslagets økonomi i større grad

Saker kan sendes til styret@storholtan.no eller legges i styreleders postkasse Grønnliveien 15a.

Fullstendig innkalling med tilhørende bilag til generalforsamlingen vil bli sendt ut senest 8 dager før generalforsamling. Der vil også sted og dato for generalforsamlingen bli opplyst.

 

Harstad 01.03.2022

Styret i Storholtan borettslag AL

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2021

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2020 ble avholdt tirsdag 1.06.2021 på Thon Hotell.

I tillegg til ordinære generalforsamlingsaker ble det behandlet 1 innkommet forslag:

5-1 Forslag fra Jan Lindgren: Endring av fordelingsnøkkel.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar å endre borettslagets fordelingsnøkkel i henhold til oppstillingen slik den framkommer i saksfremlegget. Ny fordelingsnøkkel for andel nr. 7, 22, 31, 52 og 61 er 14 700.

Etter valget 1.06.2021 består styret i Storholtan borettslag av:
Styreleder: Geir Jenssen, 15a, 901 27 368
Styremedlem: Steve Arntzen, 9a, 995 99 413
Styremedlem: Jan Lindgren, 17a, 958 82 595
Styremedlem: Haakon Trane, 13b, 911 72 335
Styremedlem: Marte Morell Aasjord, 15a, 481 18 859

Les hele protokollen her: 

Innkalling til ordinær generalforsamling 2021

Tidspunkt: Tirsdag 1. juni 2021 kl 18:00
Sted: Thon Hotell, Sjøgata 11, 9405 Harstad

Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

I tillegg til ordinær saksliste har vi mottatt en sak til behandling: Endring av fordelingsnøkkel for de minste leiligheter i underetasje. (5 av 14)

Fullstendig innkalling kan lastes ned her:

 

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2020

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2021 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den er foreløpig fastsatt til:

Ca 01.06.2021 (Uke 22)

De av våre andelseiere som ønsker en spesiell sak behandlet på generalforsamlingen, må meddele dette skriftlig til styret innen:

Søndag 16.05.2021

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen. Dette gjelder blant annet:

 • endringer som påvirker vedtektene
 • saker som påvirker borettslagets økonomi i større grad

Saker kan sendes til styret@storholtan.no eller legges i styreleders postkasse Grønnliveien 15a.

Fullstendig innkalling med tilhørende bilag til generalforsamlingen vil bli sendt ut senest 8 dager før generalforsamling. Der vil også sted og dato for generalforsamlingen bli opplyst.

 

 

Harstad 25.04.2021

Styret i Storholtan borettslag AL

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen vedr salg av andel 68, barnehagen ble avholdt onsdag 7.10.2020 på Thon Hotell.

Følgende saker ble behandlet, og alle ble vedtatt enstemmig:

2. Endring av fordelingsnøkkel.

3. Endring av borettslagets vedtekter.

4. Samtykke til fasadeendring – etablering av vindu til andel 68.

 

Last ned hele protokollen her:

Les de nye vedtektene her: 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Tidspunkt: Onsdag 7. oktober 2020 kl 18:00
Sted: Thon Hotell, Sjøgata 11, 9405 Harstad

Gjelder salg av andel 68 – barnehagen.

Saker:

 1. Konstituering
 2. Endring av fordelingsnøkkelen i borettslaget
 3. Endring av borettslagets vedtekter
 4. Samtykke til fasadeendring – Etablering av vindu til andel 68

Komplett innkalling: Last ned her

Tilstandsrapport barnehage februar 2020: Last ned her

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2020

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2019 ble avholdt onsdag 17.06.2020 på Thon Hotell.

I tillegg til ordinære generalforsamlingsaker ble det behandlet 2 innkomne forslag:

5-1 Forslag fra Marte Morell Aasjord: Nye parkeringsregler.

5-2 Forslag fra Vanja Andersen: Rehabilitering av pipene.

 

Etter valget 17.06.2020 består styret i Storholtan borettslag av:
Styreleder: Geir Jenssen, 15a, 901 27 368
Styremedlem: Steve Arntzen, 9a, 995 99 413
Styremedlem: Jan Lindgren, 17a, 958 82 595
Styremedlem: Haakon Trane, 13b, 911 72 335
Styremedlem: Marte Morell Aasjord, 15a,

Les hele protokollen her: