Innkalling til ordinær generalforsamling 2020

Tidspunkt: Onsdag 17. juni 2020 kl 18:00
Sted: Thon Hotell, Sjøgata 11, 9405 Harstad

Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

Fullstendig innkalling kan lastes ned her:

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2019

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2020 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den er fastsatt til:

17.06.2020 (Uke 25)

De av våre andelseiere som ønsker en spesiell sak behandlet på generalforsamlingen, må meddele dette skriftlig til styret innen:

Søndag 24.05.2020

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen. Dette gjelder blant annet:

  • endringer som påvirker vedtektene
  • saker som påvirker borettslagets økonomi i større grad

Saker kan sendes til styret@storholtan.no eller legges i styreleders postkasse Grønnliveien 15a.

Fullstendig innkalling med tilhørende bilag til generalforsamlingen vil bli sendt ut senest 8 dager før generalforsamling. Der vil også sted og dato for generalforsamlingen bli opplyst.

 

 

Harstad 08.05.2020

 

Styret i Storholtan Borettslag AL

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2019

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2018 ble avholdt mandag 29.04.2019 på Stangnes ungdomsskole.

I tillegg til ordinære generalforsamlingsaker ble det vedtatt å legge til ett nytt punkt i vedtektene:

5-3 Borettslagets forsikring – egenandel

Dersom borettslagets eiendomsforsikring benyttes til utbedring av skade som andelseier har ansvar for å utbedre, dekker andelseier forsikringens egenandel.

Etter valget 29.04.19 består styret i Storholtan borettslag av:
Styreleder: Geir Jenssen, 15a, 901 27 368
Styremedlem: Steve Arntzen, 9a, 995 99 413
Styremedlem: Jan Lindgren, 17a, 958 82 595
Styremedlem: Renate Dreyer, 13b, 913 16 037
Styremedlem: Haakon Trane, 13b, 911 72 335

Les hele protokollen her:

Innkalling til ordinær generalforsamling 2019

Tidspunkt: Mandag 29. april 2019 kl 18:00
Sted: Stangnes ungdomsskole, Gunnarn 21, 9409 Harstad

Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

Fullstendig innkalling kan lastes ned her:

 

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2018

Til andelseiere i Storholtan borettslag

 

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2018

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2019 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den er fastsatt til:

Mandag 29.04.2019 (Uke 18)

De av våre andelseiere som ønsker en spesiell sak behandlet på generalforsamlingen, må meddele dette skriftlig til styret innen:

Søndag 07.04.2019 

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen. Dette gjelder blant annet:

  • endringer som påvirker vedtektene
  • saker som påvirker borettslagets økonomi i større grad

Saker kan sendes til styret@storholtan.no eller legges i styreleders postkasse Grønnliveien 15a.

Fullstendig innkalling med tilhørende bilag til generalforsamlingen vil bli sendt ut senest 8 dager før generalforsamling. Der vil også sted og dato for generalforsamlingen bli opplyst.

Harstad 12.03.2019

Styret i Storholtan borettslag AL

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2018

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2017 ble avholdt onsdag 02.05.2018 på Stangnes ungdomsskole.

I tillegg til ordinære generalforsamlingsaker ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å oppta annuitetslån med inntil kr. 12.000.000,- til nødvendig rørfornying av avløpssystemet.

Etter valget 02.05.18 består styret i Storholtan borettslag av:

Styreleder Geir Jenssen, 15A, 901 27 368
Styremedlem Steve Arntzen, 9A, 995 99 413
Styremedlem Jan Lindgren, 17A, 958 82 595
Styremedlem Renate Dreyer, 13B, 913 16 037
Styremedlem Lisa Rognerud, 11B, 450 13 947

Varamedlem Leif Jostein Pedersen, 13A
Varamedlem Janne Berg, 17A
Varamedlem Laila Nilsson, 17A

Les hele protokollen her: Protokoll fra ordinær generalforsamling 2018

Innkalling til ordinær generalforsamling 2018

Tidspunkt: Onsdag  2. mai 2018 kl 18:00
Sted: Stangnes ungdomsskole, tidligere Stangnes Barneskole

Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

Varsel om generalforsamling for regnskapsåret 2017

Til andelseiere i Storholtan borettslag

 

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2017

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2018 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den er fastsatt til:

Uke 18 (onsdag 02. eller torsdag 03.05.2018)

De av våre andelseiere som ønsker en spesiell sak behandlet på generalforsamlingen, må meddele dette skriftlig til styret innen:

Tirsdag 03.04.2018

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen. Dette gjelder blant annet:

  • endringer som påvirker vedtektene
  • saker som påvirker borettslagets økonomi i større grad

Saker kan sendes til styret@storholtan.no eller legges i styreleders postkasse Grønnliveien 15 a.

Fullstendig innkalling med tilhørende bilag til generalforsamlingen vil bli sendt ut senest 8 dager før generalforsamling. Der vil også sted og dato for generalforsamlingen bli opplyst.

Harstad 28.02.2018

Styret i Storholtan Borettslag AL

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2017

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2016 ble avholdt mandag 03.05.2017 på Stangnes ungdomsskole.

Det ble kun behandlet ordinære generalforsamlingsaker.

Etter valget 03.05.17 består styret i Storholtan Borettslag av:

Styreleder Geir Jenssen, 15 A, 901 27 368
Styremedlem Steve Arntzen, 9 A, 995 99 413
Styremedlem Jan Lindgren, 17 A, 958 82 595
Styremedlem Renate Dreyer, 13 B, 913 16 037
Styremedlem Lisa Rognerud, 11 B, 450 13 947

Varamedlem Leif Jostein Pedersen, 13 A
Varamedlem Janne Berg, 17 B
Varamedlem Laila Nilsson, 17 a

Les hele protokollen her: 

Innkalling til ordinær generalforsamling 2017

Tidspunkt: Onsdag  3. mai 2017 kl 18:00
Sted: Stangnes 8 -13, tidligere Stangnes Barneskole

Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

Det er kun ordinære årsmøtesaker på sakslisten.

Varsel om generalforsamling for regnskapsåret 2016

Til andelseiere i Storholtan borettslag

 

Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2016

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2017 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den er fastsatt til:

Uke 18 (tirsdag 02,, onsdag 03. eller torsdag 04.05.2017)

De av våre andelseiere som ønsker en spesiell sak behandlet på generalforsamlingen, må meddele dette skriftlig til styret innen:

Fredag 31.03.2017

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen. Dette gjelder blant annet:

  • endringer som påvirker vedtektene
  • saker som påvirker borettslagets økonomi i større grad

Saker kan sendes til styret@storholtan.no eller legges i styreleders postkasse Grønnliveien 15 a.

Fullstendig innkalling med tilhørende bilag til generalforsamlingen vil bli sendt ut senest 8 dager før generalforsamling. Der vil også sted og dato for generalforsamlingen bli opplyst.

Harstad 14.03.2017

Styret i Storholtan Borettslag AL

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2016

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2015 ble avholdt mandag 02.05.2016 på Stangnes ungdomsskole.

I tillegg til ordinære generalforsamlingsaker, ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å oppta annuitetslån inntil kr 2.000.000,- til planlagt vedlikehold.

Etter valget 02.05.16 består styret i Storholtan Borettslag av:

Styreleder Geir Jenssen, 15 A, 901 27 368
Styremedlem Steve Arntzen, 9 A, 995 99 413
Styremedlem Jan Lindgren, 17 A, 958 82 595
Styremedlem Renate Dreyer, 13 B, 913 16 037
Styremedlem Lisa Rognerud, 11 B, 450 13 947

Varamedlem Steinar Mauseth, 17 A
Varamedlem Janne Berg, 17 B
Varamedlem Laila Nilsson, 17 a

Les hele protokollen her: