Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2021

Styret har i styremøte 04.11.2020 gått igjennom regnskapet pr 31.08.2020 og satt opp budsjettet for 2021.

Regnskap 2020:
Regnskapet pr. 31.08.2020 er viser et overskudd på kr 783.495,-
Resultatet er kr 130.621 bedre enn budsjettert.
Disponible midler pr 31.08 var kr 6 117 871.

Budsjett 2021:
I tillegg til vanlige budsjettposter har vi lagt inn følgende poster:
Ny asfalt inklusive utskifting av masser under asfalten, samt en mur/gjerde på gjesteparkeringen.  Samtidig med dette vil det legges ned kabling for elbilladere. Dette estimeres til ca kr 3.000.000,-

I samarbeid med Stangnes borettslag planlegger vi gjenoppbygging av lekeplassen på nersiden av blokkene. Det planlegges også ett såkalt nærmiljøanlegg i tilknytning til dette. Dette estimeres til kr 250.000,-
Begge disse postene vil bli belastet de disponible midler. Det vil si at prosjektene ikke vil ha innvirkning på felleskostnader i 2021.

Budsjettet for 2021 vil gi et årsunderskudd på kr -1 235 440.
Disponible midler pr 31.12.2020 er estimert til kr 6.000.000, og 3.000.000 pr 31.12.2021.

Det ble også vedtatt å følge Bonord’s anbefaling om å legge kabel-TV abo på egen post med lik sum for alle leiligheter. (Ref: brl. § 5-19 første ledd). Dette tolkes av oss som ett lovkrav.
Resten av felleskostnadene fordeles etter fordelingsnøkkel.

Styret har vedtatt ett budsjett for 2021 som i snitt vil gi 1,8 % økning i felleskostnader.

Sum felleskostnader inklusive TV/internett ble satt til kr 4.370.954,- (+ 1,8%)
TV/internett beregnes til kr 560 x 74 x 12 = kr 497.280,-
Sum felleskostnader, inklusive avdrag/renter som fordeles med nøkkel: kr 3.873.674,-

Ny husleie fra og med 01.01.2021 er fastsatt til: 
Kjellerleiligheter:   kr 3229 + kr 560 for kabel-TV/internett = 3789,-  (+ kr 206,-)
3-roms leiligheter:  kr 4382 + kr 560 for kabel-TV/internett = kr 4942,- (+ kr 8,-)
4-roms leiligheter:  kr 4638 + kr 560 for kabel-TV/internett = kr 5198,- (+ kr 50,-)
Barnehagen i 17b:  kr 5065 + kr 560 for kabel-TV/internett = kr 5625,- (+ kr 346,-)

 

Harstad, 04.11.2020/11.11.2020

Styret i Storholtan borettslag

Varsel om nye parkeringsregler

Som varslet på årets generalforsamling har vi utarbeidet nye parkeringsregler.

Styret har vedtatt følgende på styremøte i dag:

Nytt punkt vedr fast bil nummer 2: «Husstander som har 2 biler, må parkere på anvist merket plass mot avgift. Søknad om plass nummer 2 sendes til styret. Innvilget søknad varer i 1 kalenderår. Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned. Parkeringsavgiften fastsettes av styret.»
Endret punkt vedr gjesteparkering: «Gjester skal parkere på merket gjesteparkering på platået, tidsbegrenset til 1 døgn. Parkering utover 1 døgn må søkes til styret.

De nye reglene trer i kraft 01.11.2020.

Parkeringsavgiften for bil nummer 2 er fastsatt til kr 400,- pr måned.

Beboere som ønsker fast parkering til bil nummer 2 må innen 01.10.2020 sende skriftlig søknad med begrunnelse til styret@storholtan.no, eventuelt i posten til Geir Jenssen, Grønnliveien 15a, 9409 Harstad.

 

De nye parkeringsreglene lagret her: Parkeringsregler

 

09.09.2020

Styret i Storholtan borettslag

Vannsjekken i alle leiligheter

Borettslaget har avtale med vårt forsikringsselskap om å gjennomføre kontroll av vann og avløpssystemet i leilighetene hvert 5. år. Dette gir oss 10% rabatt på forsikringspremien. (ca kr 30.000 i rabatt pr år)
Vannsjekken vil også være med på å forhindre og begrense vannskader som gir økt forsikringspremie.

Det er nå tid for ny kontroll og vi har engasjert Bonord for å gjennomføre kontrollen.

Bonord starter kontrollen mandag 07.09.2020 kl 08:00 og regner med å være ferdig i løpet av samme uke (Uke 37) Kontrollen tar ca 15 min. pr leilighet. De starter i oppgang 9a.

Da må vi få adkomst til leilighetene, enten ved at dere er hjemme eller at vi får låse oss inn med hovednøkkel.

Vi vil sende SMS til alle beboere og be om adkomst til leilighetene.

 

Vedlegg: Info om vannsjekken fra Bonord

 

Harstad, 24.08.2020

 

Mvh
Geir Jenssen

Styreleder

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2020

Styret har i styremøte 20.11.2019 satt opp budsjettet for 2020.

Regnskapet pr. 31.08.2019 viser et overskudd på kr 886.333.
Resultatet er kr 952 382 bedre enn budsjettert, hovedsakelig pga. vi har balanseført dør- og porttelefonprosjektet.
Kostnader for øvrig er ihht budsjett.
Disponible midler pr 31.08 var kr 7 455 713.

Budsjettet for 2020 vil gi et årsresultat på kr 1 082 282.

Vi har i tillegg lagt inn kr 500 000 for usikkerhet med kostnader for 9 sluker som ikke kunne rørfornyes når vi gjennomførte rørfornyingsprosjektet. Også har vi satt av kr 1 000 000 til et planlagt prosjekt med utvidelse gjesteparkering, støttemur og forberedelser til ladestasjon for elbiler.  Begge disse postene vil bli belastet de disponible midler og budsjettet for 2020 vil derfor gi en nedgang i disponible midler på kr 1.294.623. Det vil si at de ikke vil ha innvirkning på felleskostnader i 2020.

Disponible midler pr 31.12.2019 er estimert til kr 5.000.000, og 3.700.000 pr 31.12.2020.

Styret har vedtatt ett budsjett for 2020 som vil gi 3 % økning i felleskostnader.

Husleieøkning er nødvendig hovedsakelig pga. generell kostnadsøkning og forventet renteøkning.

Felleskostnader fra og med 01.01.2020 er fastsatt til:
Kjellerleiligheter:    kr 3575,-  (opp fra kr 3472,-)
3-roms leiligheter:  kr 4854,- (opp fra kr 4712,-)
4-roms leiligheter:  kr 5137,- (opp fra kr 4987,-)
Barnehagen i 17b:  kr 6037,- (opp fra kr 5858,-)

 

Harstad, 20.11.2019

Styret i Storholtan Borettslag

Ny porttelefon

Vi har satt i drift de nye porttelefonene.

Kortversjon av bruksanvisning:
Når det ringer fra porttelefonen er det kun 2 kommandoer som kan sendes til sentralen hvis man velger å svare:
1) Trykk 5 på telefonen for å åpne låsen
2) Eller legg på for å avvise den besøkende.

Det skal brukes brikker i stedet for kode for nøkkelfri adgang. Brikkene utleveres av styreleder etter avtale.

Lest hele bruksanvisningen her: Porttelefon

Storholtan borettslag, oktober 2019

MifareBrikkeOrange

Varmtvannsberedere eldre enn 20 år

Opprinnelig publisert 04.10.2018, oppdatert 23.04.2019 (Egenandel fra 6 til kr 10.000)

Det er et økende antall meldinger om lekkasjer fra varmtvannsberedere.

Borettslaget v Bonord gjennomførte i 2016 vannsjekken i alle leiligheter.
Denne kontrollen avdekket svært mange eldre beredere produsert mellom 1988 og 1996. De fleste var fra 1993.

Det er altså ett stort antall beredere som over 25 år gamle.
Iflg Sintef er anbefalt brukstid på en varmtvannsbereder 20 år.
Egenandel kr 10.000 vil bli fakturert andelseier ved forsikringsskade etter vannlekkasje fra beredere.

I tillegg til risiko for vannlekkasje er det er det også brannrisiko fra slike eldre installasjoner med stikkontakt.
Det eneste kjente branntilløp i nyere tid er fra stikkontakten på en bereder fra 1993. 

Nye beredere monteres med fast tilkobling uten stikkontakt. Vi anbefaler tilkobling med servicebryter.

Vedlikehold og utskifting av varmtvannsbereder er andelseiers ansvar.

Prisestimat på installasjon av en 120 ltr benkebereder inklusive elektriker er ca kr 14.000,-
Eventuelle tillegg:
Stoppekrane kr 1200-1700,- (for de som har sluseventil fra byggeår)
Waterguard vannstopper: kr 2500 – 3500,-

 

Sluseventil (gammel type stoppekran):


Kuleventil (ny type stoppekran):

Servicebryter:

Servicebryter

Norwesco sikkerhetsbryter

Da var duene tilbake

Styret har fått melding om at det også i år er duepar som har slått seg ned på veranda i borettslaget.

Vi var ille plaget i fjor. Normalt har duer 4-5 kull i året!

Hvis vi lar dette utvikle seg kan det bli svært plagsomt for beboerne. Duer griser til fasaden, verandaen, klær og møbler. De kan også forårsake spredning av smitte. I duereir kan det forekomme insekter som f.eks: Lopper, midd, flått, lus, og mange flere.

Vi anmoder alle beboerne om å passe på at duene ikke bygger rede på verandaen, og ellers jage dem vekk når man ser at de oppholder seg der.

Storholtan borettslag, 25.02.2019

 

Ny avtale kabel-tv og internett

Oppdatert 22.02.2019: Da var plutselig det nye utstyret ankommet Harstad, 3 måneder tidligere enn estimatet vi gjorde 28.12.2018. Haneseth vil starte installasjonen tirsdag 26.02.2019.

Telenor (tidligere Canal Digital) ønsker å bytte ut dekoderne for TV med nyeste generasjon utstyr. I tillegg ønsker de å levere gratis trådløse rutere som en del av avtalen.
I denne forbindelse har styret inngått en ny binding på 36 mnd. Oppdatert 28.12.2018: Estimert oppstart: ca 01.06.2019.

Prisene er i utgangspunktet de samme som nåværende avtale, men siden ca 60% av beboerne betaler ekstra for oppgradering fra Bredbånd 10 har vi besluttet å oppgradere til Bredbånd 50.

For de som i dag betaler ekstra for høyere hastighet vil de nye prisene pr mnd bli slik: 
Bredbånd 10: kr 0,- (ingen endring)
Bredbånd 50: kr 0,- (kr 289 lavere pris)
Bredbånd 100: kr 119,- (kr 250 lavere pris)
Bredbånd 250: kr 199,- (kr 250 lavere pris)
Bredbånd 500: kr 599,- (kr 250 lavere pris)

Nytt utstyr:

T-WE BOX II
– Rask og responsiv brukeropplevelse
– Opptaksfunksjon med 1TB lagringskapasitet
– Nytt og moderne brukergrensesnitt med bl.a. et rikt underholdningsarkiv og anbefalingsmotor
– Boksen støtter 4K og HDR
– Oppladbar fjernkontroll med mikrofon for talesøk

WIFI RUTER OG WIFI FORSTERKER
– Wifi-dekning i hele hjemmet
– Enkelt å plassere
– Plasseringsvennlig design
– Wifi Forsterker sikrer god dekning i boliger med krevende dekningsforhold
– Støtter mesh-nettverk

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2019

Styret har i styremøte 20.11.2018 satt opp budsjettet for 2019.

Regnskapet pr. 31.08.2018 viser et overskudd på kr 1.033.255.
Resultatet er kr 1.397.172 bedre enn budsjettert, hovedsakelig pga. vi har utsatt dør- og porttelefonprosjektet til 2019.
Kostnader for øvrig er noe lavere enn budsjett.

Disponible midler pr 31.08 var kr 3.172.806.
Budsjettet for 2019 viser en økning av disponible midler på kr 186.000,- etter økning av felleskostnader.

Styret har vedtatt ett budsjett for 2019 som vil gi 7 % økning i felleskostnader.

Husleieøkning er nødvendig pga. generell kostnadsøkning (3,4%), samt pågående rørfornying av avløpssystemet. Dette er kostnadsberegnet til kr 11 millioner.

Felleskostnader fra og med 01.01.2019 er fastsatt til: 
Kjellerleiligheter:    kr 3472,-  (opp fra kr 3245,-)
3-roms leiligheter:  kr 4711,- (opp fra kr 4403,-)
4-roms leiligheter:  kr 4987,- (opp fra kr 4661,-)
Barnehagen i 17b:  kr 5858,- (opp fra kr 5475,-)

 

Harstad, 20.11.2018

Styret i Storholtan Borettslag

HRS-kortet for levering av grovavfall

HRS har ikke navn/adresse på de som bor i leilighetene og de har bedt oss levere ut kortene for dem.
Kortene sammen med informasjon om bruk ble lagt i postkassene søndag 04.02.2018. Alle 74 brevene er merket med styreleders navn.
Kortet følger ikke personen, men husstanden (Les: leiligheten). Når noen flytter ut skal kortet ligge igjen til de nye beboerne.

Hva er grovavfall? Grovavfall er større gjenstander, som møbler, sykler, spisebord, senger og liknende.
Storholtan borettslag håper at de som har anledning benytter seg av ordningen slik at det blir mindre behov for de kostbare konteinerne på vårdugnaden.
Miljøstasjonen på Stangnes er normalt åpen til kl 20:00 på mandager.
Oppdatert 04.05.2018: Lørdagsåpent i perioden 28.april -29.september Kl. 10.00 – 14.00

Les mer om kortet her: HRS

Les mer om avfallshåndtering i borettslaget her: Avfallshåndtering

 

Harstad, 04.02.2018
For Storholtan borettslag

Geir Jenssen
Styreleder

Duer som hekker på verandaer

Styret har fått melding om at det er minst ett duepar som hekker på veranda i borettslaget. De har allerede rukket å klekke første kull. Paret flyttet til en annen veranda og bygde nytt rede. Vi har fått fjernet dette i dag. Normalt har duer 4-5 kull i året!

Hvis vi lar dette utvikle seg kan det bli svært plagsomt for beboerne. Duer griser til fasaden, verandaen, klær og møbler. De kan også forårsake spredning av smitte. I duereir kan det forekomme insekter som f.eks: Lopper, midd, flått, lus, og mange flere.

Vi anmoder alle beboerne om å passe på at duene ikke bygger rede på verandaen, og ellers jage dem vekk når man ser at de oppholder seg der.

 

Storholtan borettslag, 29.04.2018

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2018

Styret har i styremøte 15.11.2017 satt opp budsjettet for 2018.

Regnskapet pr. 31.08.2017 viser et overskudd på kr 16.476.
Resultatet er kr 106.722 bedre enn budsjettert, hovedsakelig pga vi har utsatt ytterdør- og porttelefonprosjektet til januar 2018.

Disponible midler pr 31.08 var kr 2.233.720.
Budsjettet for 2018 viser en nedgang i disponible midler på kr -470.000,- etter økning av felleskostnader.

Styret har vedtatt ett budsjett for 2018 som vil gi 10 % økning i felleskostnader.

Husleieøkning er nødvendig pga. generell kostnadsøkning (3%), samt planlagt igangsetting av rørfornying av avløpssystemet. Dette er kostnadsberegnet til kr 8 – 10 millioner.

Rørfornyingsprosjektet er tidligere varslet i siste årsberetning.

Felleskostnader fra og med 01.01.2018 er fastsatt til:

Kjellerleiligheter: kr 3245,- (opp fra kr 2950,-)
3-roms leiligheter: kr 4403,- (opp fra kr 4003,-)
4-roms leiligheter: kr 4661,- (opp fra kr 4237,-)
Barnehagen i 17 b: kr 5475,- (opp fra kr 4977,-)

 

Harstad, 15.11.2017

Styret i Storholtan Borettslag