Litt informasjon

Da er våren i full anmarsj og vi alle ser vel frem til sommer og forhåpentligvis masse sol.

Med dette er det også valgt inn et nytt styre i borettslaget vårt, ref protokoll fra generalforsamlingen 7. mai, og det er som følger:

Kari O. Yttergård – Styreleder (Oppgang 15B)

Marte Morell Aasjord – styremedlem (Oppgang 15A)

Erlend Andreassen – styremedlem (Oppgang 17A)

Tina Tollefsen – styremedlem (Oppgang 11B)

Jonas Martnes – styremedlem (Oppgang 9B)

Styret er ikke konstituert ennå, dermed er ikke alle rollene avklart.

 

Styret vil oppfordre alle til å bruke nettsiden vår Storholtan borettslag – Godt å bo, aktivt for å innhente seg informasjon og sette seg inn i diverse regler og forskrifter som vi styres etter. Vi vil også anbefale alle til å bruke «min side» Bonord – Trygt å bo. Godt å leve.. Her vil dere finne kurs som dere kan ta, protokoller fra generalforsamling, oversikt over styret med kontaktinformasjon etc.

 

Litt praktiske forhold som vi ønsker å formidle:

 • Det skal IKKE under noen omstendigheter mates fugler rundt borettslaget.
 • Vi oppfordrer alle med hunder å plukke opp etter hunden sin.
 • Ved salg av leiligheter vil vi be alle om å sette seg inn i regler og forskrifter som kommer frem på nettsiden vår. Da spesielt hvis andelseier har el-billadeplass, det gjelder egne regler for disse plassene.

Varsel om økning av felleskostnader fra 1.1.2024

Informasjonsskriv | Styret

Her følger litt informere om hva som rører seg i borettslaget vårt.
De største sakene vi har på agendaen nå er:

 • Drenering, det jobber for å få dette gjennomført til sommeren.
 • Lekeplass, dette ønsker vi også å få gjennomført til sommeren.
 • Bevar HMS. Få organisert HMS-tiltak.
 • Kontroll av brannvarslingsanlegget – her vil det komme mer informasjon når
  dette skal gjennomføres.
 • EL-kontroll av fellesarealene.

Vi jobber også med å lage en vedlikeholdsplan, kartlegge hva som er gjort og når
tid dette ble gjort. Samt får oversikt over fremtidige vedlikeholdsbehov.

Utover disse sakene er det alltid små oppdrag som gjøres i det daglige, slik som
utskiftning av utendørs vannkraner.

-Styret-

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2023

Styret har i styremøte 22.11.2022 gått igjennom regnskapet pr 31.08.2022 og satt opp budsjettet for 2023.

Regnskap 2022:
Regnskapet pr. 31.08.2022 viser et overskudd på kr 716.354,-
Resultatet er kr 146.519 bedre enn budsjettert.
Disponible midler pr 31.10 var kr 4.137.683.

Budsjett 2023:
Vi har 2 større vedlikeholdsprosjekter i planene for neste år:
1) Drenering rundt bygningene for å unngå vanninntrenging i underetasje.
2) Utbedring av overvannsnettet, inklusive sandfangene.

Drenering og overvannsnett henger sammen og er til sammen beregnet til kr 3.000.000,-

Fellesutgifter dekker alle kostnader utenom låneterminer og TV/internett, økes med 3%.
Vi forventer at renter på lån øker til 4,5 % i løpet av 2023.

Budsjettet for 2023 vil gi et underskudd på kr 1.791.374,- og dekkes av nåværende disponible midler.
Disponible midler pr 31.12.2022 er estimert til ca kr 4.000.000, og ca 1.000.000 pr 31.12.2023.

Oppsummering inntekter:
Fellesutgifter: kr 2.733.365 (+ 3%)
Låneterminer: kr 1.494.278 (+ 17.42%)
TV/internett: kr 549.672 (+ 3.34%)
Sum felleskostnader: kr 4.777.315 (+7.16%)
I tillegg kommer inntekter fra parkeringsleie kr 38.400 og lading elbil kr 8.400,-

 

Styret har vedtatt ett budsjett for 2023 som i snitt vil gi 7,16 % økning i felleskostnader: 

5 stk kjellerleiligheter 50 kvm
Fellesutgifter 2218
Altibox 619
Lånetermin 1213
Ny felleskostnad 50 kvm 4050
Endring 264
8 stk kjellerleiligheter 59 kvm
Fellesutgifter 2282
Altibox 619
Lånetermin 1247
Ny felleskostnad 59 kvm 4148
Endring 271
10 stk 3-roms leiligheter
Fellesutgifter 3097
Altibox 619
Lånetermin 1693
Ny felleskostnad 3-roms 5409
Endring 361
50 stk 4-roms leiligheter
Fellesutgifter 3278
Altibox 619
Lånetermin 1792
Ny felleskostnad 4-roms 5689
Endring 381
Leilighet nr 68 i 17b
Fellesutgifter 3580
Altibox 619
Lånetermin 1957
Ny felleskostnad leilighet 68 6155
Endring 415

 

Harstad, 22.11.2022/27.11.2022

Styret i Storholtan borettslag

Ny avtale kabel-tv og internett

Altibox  – kabel-TV og internett

Borettslaget har inngått en ny kollektiv avtale med Nordkraft Fiber om levering av digitalt kabel-TV og Internett til samtlige leiligheter. Avtalen har en varighet på 5 år.
Pr 3.mars 2022 er prisen kr 599 pr måned og belastes via felleskostnadene.

Når det gjelder TV så har alle den samme grunnpakken med ca 15 kanaler. I tillegg kan hver andelseier velge blant ca 70 kanaler kanaler etter et poengsystem.

Kabel-TV og internett er inkludert i felleskostnadene. Eventuelle tilleggstjenester, for eksempel større hastighet på internett eller ekstra TV-kanaler, bestilles direkte hos Altibox og faktureres separat.

Følgende hastigheter på internett abonnementet kan velges: (gjelder fra 01.03.2022)

 • Altibox Flex L 100 Mbps, 100 poeng: Inkludert
 • Altibox Flex L 500 Mbps, 50 poeng: Inkludert
 • Altibox Flex L 500 Mbps, 100 poeng: kr 99,-/mnd
 • Altibox Flex L 1000 Mbps, Kun internett: Inkludert
 • Altibox Flex L 1000 Mbps, 100 poeng: kr 199,-/mnd
 • Fast telefon (IP telefon) koster kr 149,-/pr mnd. Tellerskritt for bruk kommer i tillegg.

En digital TV dekoder og en ruter for internett (inkludert kabler) tilhører leiligheten og skal ikke fjernes. Hvis dekoderen eller ruteren ikke står i leiligheten ved overtagelse, skal selger snarest kontaktes, da dette er borettslagets eiendom.

Les brukerveiledning for den nye dekoderen hos Altibox

Altibox support  kan kontaktes på telefon 77042500

 

Storholtan borettslag, mars 2022

Info om retur av utstyr fra Telenor

Til alle beboere i Storholtan borettslag.

 

Vi skal bytte til Altibox kabeltv/internett. Den nye avtalen settes i drift fra 01.03.2022. Dere må selv sørge for å returnere de 3 enhetene som tilhører Telenor i løpet av mars. Telenor vil sende ut returslipp for postpakke.

 

Mvh for Storholtan borettslag
Geir Jenssen, styreleder

 

Info fra Telenor:

Avtalen med storholtan borettslag AL opphører som avtalt 01.03.2022.

Signaler vil bli stengt fra og med denne dato.

 

Returnering av utstyr

TV-boks, modem og ruter med tilhørende kabler og fjernkontroll som boligselskapet har benyttet i avtaleperioden skal returneres til Telenor senest én måned etter avtalen er opphørt. Alle beboere vil motta en returslipp per post. Porto er allerede betalt.

 

Beboere trenger kun å pakke inn utstyret forsvarlig og levere pakken på postkontor/post i butikk. Vi minner om at styret er ansvarlig for å informere beboerne om retur av utstyr. Ved manglende tilbakelevering kan beboer bli fakturert for verdien av utstyret med fradrag for normal slitasje og bruk.

 

TV-boks(er) og annet utstyr som beboere har kjøpt individuelt trenger ikke å leveres tilbake, men dersom beboer ikke ønsker å beholde TV-boksen kan denne sendes sammen med annet utstyr som skal leveres tilbake.

 

Vi benytter anledningen for å takke for et fint samarbeid og ønsker dere velkommen som kunde igjen på et senere tidspunkt.

God jul og Godt nyttår!

Storholtan borettslag ønsker alle borettslagets beboere en fredelig julehøytid og et riktig godt nytt år!

Salg av leilighet 25 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 25 i oppgang 11b er solgt for kr 2.150.000,-
De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til styreleder Geir Jenssen på tlf 90127368, eller storholtan@gmail.com

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til: Mandag 13.12.2021 kl 12:00

Overtagelsesdato: 01.04.2022

Harstad, 03.12.2021

Geir Jenssen
Styreleder

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2022

Styret har i styremøte 17.11.2021 gått igjennom regnskapet pr 31.10.2021 og satt opp budsjettet for 2022.

Regnskap 2021:
Regnskapet pr. 31.10.2021 viser et underskudd på kr 515.600,-
Resultatet er kr 719.840 bedre enn budsjettert. Hovedårsak til bedringen er vår andel av salg barnehagen kr 470.000.

Disponible midler pr 31.10 var kr 4.185.714.

Budsjett 2022:
Vi har ingen større vedlikeholdsprosjekter i planene for neste år. Ny lekeplass til kr 300.000 er tatt høyde for tidligere. Den såkalte grunnleien som er alle kostnader utenom låneterminer og TV/internett foreslås derfor uforandret kr 2.653.752,-.
Vi forventer at renter på lån øker 0,5 % i løpet av 2022.
Borettslaget har inngått avtale om å skifte ut vårt 15 år gamle coax kabeltv/internett til moderne fiber. Dette vil øke kostnadene for dette med ca 3%. I tillegg kommer varslede økninger for innhold.

Budsjettet for 2022 vil gi et overskudd på kr 1.067.240,-

Disponible midler pr 31.12.2021 er estimert til kr 4.000.000, og 4.100.000 pr 31.12.2022.

Oppsummering inntekter:
Grunnleie: kr 2.653.752 (+ 0%)
Låneterminer: kr 1.272.636 (+ 4,36%)
TV/internett: kr 531.912 (+ 6.96%)
Sum felleskostnader: kr 4.458.300 (+2.01%)
I tillegg kommer inntekter fra parkeringsleie kr 24.000

Styret har vedtatt ett budsjett for 2022 som i snitt vil gi 2 % økning i felleskostnader:
Kjellerleiligheter 50 kvm:  kr  3187 + kr 599 for TV/internett = kr 3786  (-  kr 3)
Kjellerleiligheter 59 kvm:  kr  3278 + kr 599 for TV/internett = kr 3877  (+ kr 88)
3-roms leiligheter:  kr  4448 + kr 599 for TV/internett = kr 5047 (+ kr 105)
Leilighet nr 68 i 17b:  kr 5142 + kr 599 for TV/internett = kr 5741 (+ kr 117)
4-roms leiligheter:  kr  4708 + kr 599 for TV/internett = kr 5307 (+ kr 109)

De fem minste leilighetene i underetasjene får litt nedgang pga endring av fordelingsnøkkel.

 

Harstad, 17.11.2021/23.11.2021

Styret i Storholtan borettslag

Anlegg av ladepunkt for elbil

Borettslaget har i forbindelse med asfaltering av parkeringsområdene anlagt 18 ladepunkter for elbil. Det er lagt infrastruktur som tar høyde for fremtidig utvidelse.

I den forbindelse kan det bli endringer på tidligere tildelte parkeringsplasser. Dette vil foregå over tid og etter hvert som andelseiere anskaffer elbil. Dersom andelseier må flytte parkeringsplass, vil vi etterstrebe at flyttingen blir nærmest mulig andelseiers inngang.

Zaptec er vår leverandør av ladestasjoner. Modellen som skal brukes er Zaptec Pro.
Betalingsløsning er Charge 365. Pris for strømforbruk er satt til kostpris + 15% margin til Charge 365. Prisen for strøm ved oppstart vil bli kr 1,- pr kWh + 15% = kr 1,15 pr kWh.

Andelseier som ønsker lading må kjøpe og bruke denne modellen. Ladestasjonen må installeres av godkjent elektriker.

Vi anbefaler å benytte Elumni Elektro (Elfag)
Elumni Elektro har gitt tilbud for komplett leveranse og installasjon for kr 20.250,- inkl. mva.
For de som bestiller levering før igangsettelse av anlegget er prisen kr 18.750,- inkl. mva.

Frist for bestilling for å oppnå introduksjonspris er 31.08.2021

Anlegget er planlagt satt i drift i midten av september

Ladestasjonen bestilles direkte hos Elumni Elektro på e-post: firmapost@elumni.no

Oppgi følgende:
Navn, adresse, leilighetsnummer, e-post og mobilnummer.

Storholtan borettslag, 10.08.2021

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2021

Styret har i styremøte 04.11.2020 gått igjennom regnskapet pr 31.08.2020 og satt opp budsjettet for 2021.

Regnskap 2020:
Regnskapet pr. 31.08.2020 er viser et overskudd på kr 783.495,-
Resultatet er kr 130.621 bedre enn budsjettert.
Disponible midler pr 31.08 var kr 6 117 871.

Budsjett 2021:
I tillegg til vanlige budsjettposter har vi lagt inn følgende poster:
Ny asfalt inklusive utskifting av masser under asfalten, samt en mur/gjerde på gjesteparkeringen.  Samtidig med dette vil det legges ned kabling for elbilladere. Dette estimeres til ca kr 3.000.000,-

I samarbeid med Stangnes borettslag planlegger vi gjenoppbygging av lekeplassen på nersiden av blokkene. Det planlegges også ett såkalt nærmiljøanlegg i tilknytning til dette. Dette estimeres til kr 250.000,-
Begge disse postene vil bli belastet de disponible midler. Det vil si at prosjektene ikke vil ha innvirkning på felleskostnader i 2021.

Budsjettet for 2021 vil gi et årsunderskudd på kr -1 235 440.
Disponible midler pr 31.12.2020 er estimert til kr 6.000.000, og 3.000.000 pr 31.12.2021.

Det ble også vedtatt å følge Bonord’s anbefaling om å legge kabel-TV abo på egen post med lik sum for alle leiligheter. (Ref: brl. § 5-19 første ledd). Dette tolkes av oss som ett lovkrav.
Resten av felleskostnadene fordeles etter fordelingsnøkkel.

Styret har vedtatt ett budsjett for 2021 som i snitt vil gi 1,8 % økning i felleskostnader.

Sum felleskostnader inklusive TV/internett ble satt til kr 4.370.954,- (+ 1,8%)
TV/internett beregnes til kr 560 x 74 x 12 = kr 497.280,-
Sum felleskostnader, inklusive avdrag/renter som fordeles med nøkkel: kr 3.873.674,-

Ny husleie fra og med 01.01.2021 er fastsatt til: 
Kjellerleiligheter:   kr 3229 + kr 560 for kabel-TV/internett = 3789,-  (+ kr 206,-)
3-roms leiligheter:  kr 4382 + kr 560 for kabel-TV/internett = kr 4942,- (+ kr 8,-)
4-roms leiligheter:  kr 4638 + kr 560 for kabel-TV/internett = kr 5198,- (+ kr 50,-)
Barnehagen i 17b:  kr 5065 + kr 560 for kabel-TV/internett = kr 5625,- (+ kr 346,-)

 

Harstad, 04.11.2020/11.11.2020

Styret i Storholtan borettslag

Varsel om nye parkeringsregler

Som varslet på årets generalforsamling har vi utarbeidet nye parkeringsregler.

Styret har vedtatt følgende på styremøte i dag:

Nytt punkt vedr fast bil nummer 2: «Husstander som har 2 biler, må parkere på anvist merket plass mot avgift. Søknad om plass nummer 2 sendes til styret. Innvilget søknad varer i 1 kalenderår. Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned. Parkeringsavgiften fastsettes av styret.»
Endret punkt vedr gjesteparkering: «Gjester skal parkere på merket gjesteparkering på platået, tidsbegrenset til 1 døgn. Parkering utover 1 døgn må søkes til styret.

De nye reglene trer i kraft 01.11.2020.

Parkeringsavgiften for bil nummer 2 er fastsatt til kr 400,- pr måned.

Beboere som ønsker fast parkering til bil nummer 2 må innen 01.10.2020 sende skriftlig søknad med begrunnelse til styret@storholtan.no, eventuelt i posten til Geir Jenssen, Grønnliveien 15a, 9409 Harstad.

 

De nye parkeringsreglene lagret her: Parkeringsregler

 

09.09.2020

Styret i Storholtan borettslag