Start gravearbeider mandag 09.08

Oppstart av anleggsarbeidene etter ferien: Mandag 09.08.2021

Arbeidene starter kl 07:00 førstkommende mandag og gravearbeidere, asfaltering og oppmåling vil ta ca 8-10 dager.

Da må alle bilene igjen flyttes på nedsiden av blokkene.

Dere må plassere bilene fornuftig slik at det blir plass til alle.

 

Mvh. Styret i Storholtan borettslag, 05.08.2021

Delvis åpning for parkering på øversiden

Entreprenøren avvikler 3 uker ferie og de har lagt til rette for at ca halvparten av de vanlige parkeringsområdene kan brukes i denne perioden.
Dette gjelder de fleste parkeringsplassene foran Grønnliveien 9a – 13b og halvparten av plassene foran 15a – 17b.

Gjesteparkering er stengt så gjester må parkere på nersiden.

Parkeringsområdet på øvre platå fra busskuret og foran miljøbua er klargjort for asfaltering og vil være avstengt i perioden. 

 

Storholtan borettslag, 16.07.2021

Start gravearbeider mandag 26.06

Start anleggsarbeid på parkeringsområdene: Mandag 28.06.2021

Vi skal grave opp hele asfaltområdet og legge ny asfalt i løpet av sommeren. Det skal også monteres 8 – 9 stolper til elbilladere.
Arbeidene starter kl 08:00 førstkommende mandag og gravearbeidene tar ca 3 uker.

Da må alle bilene flyttes på nedsiden av blokkene. Dere må plassere bilene fornuftig slik at det blir plass til alle.

Deretter blir det en 4 ukers pause i arbeidene under fellesferien og fram til ca 10. august når asfalten skal legges. En del av de vanlige parkeringsområdene vil kanskje være tilgjengelig i de 4 ukene.

Søppelanlegget vil være åpen mesteparten av tiden.

OBS: Innkjøring til midlertidig parkering er fra nord, mellom Grønnliveien 5 og 7. Eventuelt mellom blokkene våre når det er mulig.
Det er gjennomkjøring forbudt langs gangveien mot sør. 

 

Mvh. Styret i Storholtan borettslag, 25.06.2021

Varsel om større anleggsarbeid på parkeringsområdene

Vi skal grave opp hele asfaltområdet og legge ny asfalt i løpet av sommeren. Det skal også monteres 8-9 stolper til elbilladere.
Arbeidene starter om 1-2 uker og arbeidene tar ca 4-5 uker. Da må alle bilene etter hvert flyttes på anvist sted, mest sannsynlig på nedsiden av blokkene.

De som skal på ferie uten bilen må avtale med oss om alternativ plassering og eventuelt bistand fra oss til flytting av bilen.

Vi vil komme med mer detaljert informasjon om noen dager.

 

Mvh. Styret i Storholtan borettslag, 19.06.2021

Vannsjekken i alle leiligheter

Borettslaget har avtale med vårt forsikringsselskap om å gjennomføre kontroll av vann og avløpssystemet i leilighetene hvert 5. år. Dette gir oss 10% rabatt på forsikringspremien. (ca kr 30.000 i rabatt pr år)
Vannsjekken vil også være med på å forhindre og begrense vannskader som gir økt forsikringspremie.

Det er nå tid for ny kontroll og vi har engasjert Bonord for å gjennomføre kontrollen.

Bonord starter kontrollen mandag 07.09.2020 kl 08:00 og regner med å være ferdig i løpet av samme uke (Uke 37) Kontrollen tar ca 15 min. pr leilighet. De starter i oppgang 9a.

Da må vi få adkomst til leilighetene, enten ved at dere er hjemme eller at vi får låse oss inn med hovednøkkel.

Vi vil sende SMS til alle beboere og be om adkomst til leilighetene.

 

Vedlegg: Info om vannsjekken fra Bonord

 

Harstad, 24.08.2020

 

Mvh
Geir Jenssen

Styreleder

Kontroll av brannslukkere i leilighetene

Da er det tid for 5 årskontroll av pulverapparatene vi leverte til leilighetene sommer/høsten 2014.
Leverandøren Industri og Anlegg AS kommer innom for å utføre kontrollen for oss.
Denne kontrollen er planlagt onsdag 29.01.2020 for oppgang 15 – 17 og torsdag 30.01 for oppgang 9 – 13.

Beboerne må sette ut apparatene utenfor leilighetens inngangsdør slik at de er tilgjengelig for kontrolløren fra kl 08:00.

Brannslukkerene som ble levert i 2014 er av typen 6 kg ABC Gloria 55A pulverapparat.

Som bruker av en bolig er du selv ansvarlig for egenkontroll av din håndslukker. Dette bør gjøres hvert kvartal, her er sjekklisten:

  • Vet alle hvor slukkeren står?
  • Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
  • Er slukkerens bruksanvisning leselig?
  • Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?
  • Har slukkeren trykkindikator, og angir indikatoren tilfredsstillende trykk? (står på grønt)
  • Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?
  • Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slukkeren)
  • Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen?

Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og «renner» i beholderen.

Ny porttelefon

Vi har satt i drift de nye porttelefonene.

Kortversjon av bruksanvisning:
Når det ringer fra porttelefonen er det kun 2 kommandoer som kan sendes til sentralen hvis man velger å svare:
1) Trykk 5 på telefonen for å åpne låsen
2) Eller legg på for å avvise den besøkende.

Det skal brukes brikker i stedet for kode for nøkkelfri adgang. Brikkene utleveres av styreleder etter avtale.

Lest hele bruksanvisningen her: Porttelefon

Storholtan borettslag, oktober 2019

MifareBrikkeOrange

Oppstart rørfornying

Opprinnelig publisert 31.08.2018 – Oppdatert 28.01.2019

Oppdatering 28.01.2019: Prosjektet er nå ca 50% ferdigstilt og vi er ca 1 uke foran opprinnelig fremdriftsplan.
Befaring i leiligheter oppgang 15a er planlagt uke 6. (04.02 – 10.02) og oppstart rørfornying uke 7.

Kartleggingen av avløpssystemet som borettslaget gjennomførte høsten 2016 anbefalte rørfornying snarest. Link til rapporten her: Rapport etter kartlegging 2016

Som tidligere varslet på generalforsamling 2017 og 2018 har styret vedtatt å gjennomføre komplett rørfornying av avløpssystemet.
Teknikken som vi har valgt er såkalt relining hvor man støper nye rør inne i de gamle rørene. Avløpene vil være delvis stengt mens arbeidene pågår.

Styret har med bistand fra Bonord valgt VVS24 som leverandør for prosjektet. Leverandøren startet opp i oppgang 9a den 1. oktober og det er beregnet 2-3 uker pr oppgang. Prosjektet er beregnet ferdigstilt innen 1. mai 2019.

VVS24 vil avholde møter med beboere i forkant av oppstart. De vil også informere underveis med oppslag og direkte kontakt med beboerne.

Link til video som forklarer teknikken: VVS24 demo-video

Foreløpig fremdriftsplan:

Uke 40-42 (01.10 – 19.10): Oppgang 9a
Uke 43-45 (22.10 – 11.11): Oppgang 9b
Uke 46-47 (12.11 – 25.11): Oppgang 11a
Uke 48-50 (26.11 – 16.12): Oppgang 11b
Uke 51-02: Juleferie
Uke 2-3 (07.01 – 20.01.2019): Oppgang 13a
Uke 4-5 (21.01 – 03.02): Oppgang 13b
Uke 6-7 (04.02 – 17.02): Rest oppgang 13b og bunnledning 9 – 13
Oppdatert 28.01.2018 (1 uke tidligere): 
Uke 6 (04.02 – 10.02): Oppgang 15a – Rigg, rens, rørinspeksjon og befaring leiligheter
Uke 7 (11.02 – 17.02): Oppgang 15a – Rørfornying
Uke 8 (18.02 – 24.02): Oppgang 15a – Rørfornying
Uke 8 (18.02 – 24.02): Oppgang 15b – Rigg, rens, rørinspeksjon og befaring leiligheter
Uke 9 (25.02 – 03.03): Oppgang 15a – Eventuelle restarbeider
Uke 9 (25.02 – 03.03): Oppgang 15b – Rørfornying
Uke 10 (04.03 – 10.03): Oppgang 15b – Rørfornying
Uke 11 (11.03 – 17.03): Oppgang 15b – Eventuelle restarbeider

Opprinnelig plan 15 (Utgår): 
Uke 8-9 (18.02 – 03.03): Oppgang 15a
Uke 10-11 (04.03 – 17.03) Oppgang 15b
Uke 12 (18.03 – 24.03) Resterende oppgang 15b

Opprinnelig plan 17: 
Uke 12-13 (18.03 – 31.03): Oppgang 17a
Uke 14-15 (01.04 – 14.04): Oppgang 17b
Uke 16-18 (15.04 – 05.05): Resterende oppgang 17b og bunnledning 15 – 17

Storholtan borettslag, 29.08/16.10.2018/28.01.2019

 

Årskontroll brannalarmanlegget

Torsdag 02.11.2017 ble det gjennomført årskontroll av brannalarmanlegget.

Kontrollen avdekket én sirene/branndetektor som ikke virket. Denne ble skiftet ut av leverandøren og anlegget er godkjent ihht rapport.

Les mer om brannalarmanlegget her: Brannalarmanlegget

Nye verandadører 15 a – 17 b

Denne melding er til alle andelseiere og beboere i Grønnliveien 15 – 17.

Peab Bogstrand er i gang med å skifte alle verandadørene i borettslaget. De er allerede ferdig i den første bygningen. (oppgang 9 – 13)

Vi vente neste leveranser av dører like før Påske og fortsetter utskiftingen tirsdag 18.04.2017.

Da må vi få adkomst til leilighetene, enten ved at dere er hjemme eller at vi får låse oss inn med hovednøkkel.
Christian hos Bogstrand vil ta direkte kontakt med dere for avtale om adkomst.

Arbeidene starter i oppgang 15 a og de jobber seg «sørover».
Planen er å bli ferdig før samme uke, fredag 21.04 i denne bygningen.

 

Harstad, 03.04.2017

Mvh
Geir Jenssen, Styreleder

Mobil: 90127368
E-post: storholtan@gmail.com

Nye verandadører til alle leiligheter

Denne melding er til alle andelseiere og beboere i Grønnliveien 9 – 13.

I løpet av tirsdag 21.03.2017 vil Peab Bogstrand komme å plassere de nye dørene på verandaene. De vil bruke lift fra nedsiden av bygningene.

Etter dette vil de begynne å montere dørene, kanskje allerede samme dag. Da må vi få adkomst til leilighetene, enten ved at dere er hjemme eller at vi får låse oss inn med hovednøkkel.

Anleggsperioden vil være ca 2 uker for denne bygningen.

Arbeidene starter i oppgang 9 a og de jobber seg «sørover».
Planen er å bli ferdig før Påske i denne bygningen (Oppgang 9 a – 13 b)

Vi vil sende SMS til alle og be om adkomst til leilighetene.

 

Harstad, 20.03.2017

Mvh
Geir Jenssen, Styreleder

Mobil: 90127368
E-post: storholtan@gmail.com

Ombygning av avløpsrør i bodene

Oppdatert 06.10.2016: Oppgang 11 a, planlegges utført tirsdag 11.10.2016. Oppgang 13 b og 17 b skal være utført.

Det har vært stadig økende tilfeller av tette avløp i oppgangene 11 a, 13 b, 15 a og 17 b.
Styret har tidligere vedtatt at rørsystemet i disse oppgangene skal ombygges for å unngå skader .
Det som er felles for disse oppgangene er at det er en bod i underetasjen. Avløpet fra kjøkken/vaskerom som er midt i leilighetene skal legges åpen i bodene under de berørte leiligheter.
Når arbeidene pågår kan dere ikke bruke avløpene. Arbeidene er beregnet vare 1 dag pr oppgang.

Arbeidene starter mandag 3.10.2016 og første oppgang er 17 b. Vi må ha tilgang til leilighet 69 og 70.
Det er litt usikkerhet om avløpet i 17 b må stenges mandag eller tirsdag.

Leiligheter som er berørt:
1) Oppgang 17 b: 69, 70, 71, 72, 73 og 74. (Adkomst: 69 og 70)
2) Oppgang 15 a: 45, 46, 48, 49, 50 og 51. (Adkomst 46 og 47)
3) Oppgang 13 b: 38, 39, 40, 41, 42, 43 og 44. (Adkomst 39 og 40)
4) Oppgang 11 a: 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21. (Adkomst: 16 og 17)

Styret tar kontakt med hver enkel beboer.

Harstad, 29.09.2016

Geir Jenssen, Styreleder