Vannsjekken i alle leiligheter

Borettslaget har avtale med vårt forsikringsselskap om å gjennomføre kontroll av vann og avløpssystemet i leilighetene hvert 5. år. Dette gir oss 10% rabatt på forsikringspremien. (ca kr 30.000 i rabatt pr år)
Vannsjekken vil også være med på å forhindre og begrense vannskader som gir økt forsikringspremie.

Det er nå tid for ny kontroll og vi har engasjert Bonord for å gjennomføre kontrollen.

Bonord starter kontrollen mandag 07.09.2020 kl 08:00 og regner med å være ferdig i løpet av samme uke (Uke 37) Kontrollen tar ca 15 min. pr leilighet. De starter i oppgang 9a.

Da må vi få adkomst til leilighetene, enten ved at dere er hjemme eller at vi får låse oss inn med hovednøkkel.

Vi vil sende SMS til alle beboere og be om adkomst til leilighetene.

 

Vedlegg: Info om vannsjekken fra Bonord

 

Harstad, 24.08.2020

 

Mvh
Geir Jenssen

Styreleder

Kontroll av brannslukkere i leilighetene

Da er det tid for 5 årskontroll av pulverapparatene vi leverte til leilighetene sommer/høsten 2014.
Leverandøren Industri og Anlegg AS kommer innom for å utføre kontrollen for oss.
Denne kontrollen er planlagt onsdag 29.01.2020 for oppgang 15 – 17 og torsdag 30.01 for oppgang 9 – 13.

Beboerne må sette ut apparatene utenfor leilighetens inngangsdør slik at de er tilgjengelig for kontrolløren fra kl 08:00.

Brannslukkerene som ble levert i 2014 er av typen 6 kg ABC Gloria 55A pulverapparat.

Som bruker av en bolig er du selv ansvarlig for egenkontroll av din håndslukker. Dette bør gjøres hvert kvartal, her er sjekklisten:

  • Vet alle hvor slukkeren står?
  • Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
  • Er slukkerens bruksanvisning leselig?
  • Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?
  • Har slukkeren trykkindikator, og angir indikatoren tilfredsstillende trykk? (står på grønt)
  • Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?
  • Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slukkeren)
  • Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen?

Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og «renner» i beholderen.

Ny porttelefon

Vi har satt i drift de nye porttelefonene.

Kortversjon av bruksanvisning:
Når det ringer fra porttelefonen er det kun 2 kommandoer som kan sendes til sentralen hvis man velger å svare:
1) Trykk 5 på telefonen for å åpne låsen
2) Eller legg på for å avvise den besøkende.

Det skal brukes brikker i stedet for kode for nøkkelfri adgang. Brikkene utleveres av styreleder etter avtale.

Lest hele bruksanvisningen her: Porttelefon

Storholtan borettslag, oktober 2019

MifareBrikkeOrange

Oppstart rørfornying

Opprinnelig publisert 31.08.2018 – Oppdatert 28.01.2019

Oppdatering 28.01.2019: Prosjektet er nå ca 50% ferdigstilt og vi er ca 1 uke foran opprinnelig fremdriftsplan.
Befaring i leiligheter oppgang 15a er planlagt uke 6. (04.02 – 10.02) og oppstart rørfornying uke 7.

Kartleggingen av avløpssystemet som borettslaget gjennomførte høsten 2016 anbefalte rørfornying snarest. Link til rapporten her: Rapport etter kartlegging 2016

Som tidligere varslet på generalforsamling 2017 og 2018 har styret vedtatt å gjennomføre komplett rørfornying av avløpssystemet.
Teknikken som vi har valgt er såkalt relining hvor man støper nye rør inne i de gamle rørene. Avløpene vil være delvis stengt mens arbeidene pågår.

Styret har med bistand fra Bonord valgt VVS24 som leverandør for prosjektet. Leverandøren startet opp i oppgang 9a den 1. oktober og det er beregnet 2-3 uker pr oppgang. Prosjektet er beregnet ferdigstilt innen 1. mai 2019.

VVS24 vil avholde møter med beboere i forkant av oppstart. De vil også informere underveis med oppslag og direkte kontakt med beboerne.

Link til video som forklarer teknikken: VVS24 demo-video

Foreløpig fremdriftsplan:

Uke 40-42 (01.10 – 19.10): Oppgang 9a
Uke 43-45 (22.10 – 11.11): Oppgang 9b
Uke 46-47 (12.11 – 25.11): Oppgang 11a
Uke 48-50 (26.11 – 16.12): Oppgang 11b
Uke 51-02: Juleferie
Uke 2-3 (07.01 – 20.01.2019): Oppgang 13a
Uke 4-5 (21.01 – 03.02): Oppgang 13b
Uke 6-7 (04.02 – 17.02): Rest oppgang 13b og bunnledning 9 – 13
Oppdatert 28.01.2018 (1 uke tidligere): 
Uke 6 (04.02 – 10.02): Oppgang 15a – Rigg, rens, rørinspeksjon og befaring leiligheter
Uke 7 (11.02 – 17.02): Oppgang 15a – Rørfornying
Uke 8 (18.02 – 24.02): Oppgang 15a – Rørfornying
Uke 8 (18.02 – 24.02): Oppgang 15b – Rigg, rens, rørinspeksjon og befaring leiligheter
Uke 9 (25.02 – 03.03): Oppgang 15a – Eventuelle restarbeider
Uke 9 (25.02 – 03.03): Oppgang 15b – Rørfornying
Uke 10 (04.03 – 10.03): Oppgang 15b – Rørfornying
Uke 11 (11.03 – 17.03): Oppgang 15b – Eventuelle restarbeider

Opprinnelig plan 15 (Utgår): 
Uke 8-9 (18.02 – 03.03): Oppgang 15a
Uke 10-11 (04.03 – 17.03) Oppgang 15b
Uke 12 (18.03 – 24.03) Resterende oppgang 15b

Opprinnelig plan 17: 
Uke 12-13 (18.03 – 31.03): Oppgang 17a
Uke 14-15 (01.04 – 14.04): Oppgang 17b
Uke 16-18 (15.04 – 05.05): Resterende oppgang 17b og bunnledning 15 – 17

Storholtan borettslag, 29.08/16.10.2018/28.01.2019

 

Årskontroll brannalarmanlegget

Torsdag 02.11.2017 ble det gjennomført årskontroll av brannalarmanlegget.

Kontrollen avdekket én sirene/branndetektor som ikke virket. Denne ble skiftet ut av leverandøren og anlegget er godkjent ihht rapport.

Les mer om brannalarmanlegget her: Brannalarmanlegget

Nye verandadører 15 a – 17 b

Denne melding er til alle andelseiere og beboere i Grønnliveien 15 – 17.

Peab Bogstrand er i gang med å skifte alle verandadørene i borettslaget. De er allerede ferdig i den første bygningen. (oppgang 9 – 13)

Vi vente neste leveranser av dører like før Påske og fortsetter utskiftingen tirsdag 18.04.2017.

Da må vi få adkomst til leilighetene, enten ved at dere er hjemme eller at vi får låse oss inn med hovednøkkel.
Christian hos Bogstrand vil ta direkte kontakt med dere for avtale om adkomst.

Arbeidene starter i oppgang 15 a og de jobber seg «sørover».
Planen er å bli ferdig før samme uke, fredag 21.04 i denne bygningen.

 

Harstad, 03.04.2017

Mvh
Geir Jenssen, Styreleder

Mobil: 90127368
E-post: storholtan@gmail.com

Nye verandadører til alle leiligheter

Denne melding er til alle andelseiere og beboere i Grønnliveien 9 – 13.

I løpet av tirsdag 21.03.2017 vil Peab Bogstrand komme å plassere de nye dørene på verandaene. De vil bruke lift fra nedsiden av bygningene.

Etter dette vil de begynne å montere dørene, kanskje allerede samme dag. Da må vi få adkomst til leilighetene, enten ved at dere er hjemme eller at vi får låse oss inn med hovednøkkel.

Anleggsperioden vil være ca 2 uker for denne bygningen.

Arbeidene starter i oppgang 9 a og de jobber seg «sørover».
Planen er å bli ferdig før Påske i denne bygningen (Oppgang 9 a – 13 b)

Vi vil sende SMS til alle og be om adkomst til leilighetene.

 

Harstad, 20.03.2017

Mvh
Geir Jenssen, Styreleder

Mobil: 90127368
E-post: storholtan@gmail.com

Ombygning av avløpsrør i bodene

Oppdatert 06.10.2016: Oppgang 11 a, planlegges utført tirsdag 11.10.2016. Oppgang 13 b og 17 b skal være utført.

Det har vært stadig økende tilfeller av tette avløp i oppgangene 11 a, 13 b, 15 a og 17 b.
Styret har tidligere vedtatt at rørsystemet i disse oppgangene skal ombygges for å unngå skader .
Det som er felles for disse oppgangene er at det er en bod i underetasjen. Avløpet fra kjøkken/vaskerom som er midt i leilighetene skal legges åpen i bodene under de berørte leiligheter.
Når arbeidene pågår kan dere ikke bruke avløpene. Arbeidene er beregnet vare 1 dag pr oppgang.

Arbeidene starter mandag 3.10.2016 og første oppgang er 17 b. Vi må ha tilgang til leilighet 69 og 70.
Det er litt usikkerhet om avløpet i 17 b må stenges mandag eller tirsdag.

Leiligheter som er berørt:
1) Oppgang 17 b: 69, 70, 71, 72, 73 og 74. (Adkomst: 69 og 70)
2) Oppgang 15 a: 45, 46, 48, 49, 50 og 51. (Adkomst 46 og 47)
3) Oppgang 13 b: 38, 39, 40, 41, 42, 43 og 44. (Adkomst 39 og 40)
4) Oppgang 11 a: 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21. (Adkomst: 16 og 17)

Styret tar kontakt med hver enkel beboer.

Harstad, 29.09.2016

Geir Jenssen, Styreleder

Ny snøfreser 2014

Styret har vedtatt å gå til anskaffelse av ny snøfreser.
Den nåværende 14 år gamle Ariens snøfreser har vært på tilstandsrapport og det vil koste kr 9000,- å sette den i stand. Ny snøfreser av samme størrelse koster kr 31000 – 38750,-

Tilbud mottatt:

Reparasjon av nåværende: kr 9071,-
Ny Ariens Hydro PRO 32: kr 31.000,-
Ny Honda HSS 1380 ET 12hk/32″/beltedrift kr 38750,-

 

Storholtan borettslag, november 2014

Nye LED lysarmaturer i fellesområder

Haneseth har skiftet ut alle lysarmaturer i oppgangene og i inngangspartiene.
Totalt 95 stk Defa Astro LED. Kostnad ca kr 100.000,-

De tidligere PLS lavenergiarmaturene var av lav kvalitet og krevde mye vedlikehold.  I gjennomsnitt måtte vi bytte ett lysrør hver uke og byttene i seg selv slet ut armaturene med påfølgende kostnad med bytte av hele armaturet. (kr 1500-2000 kr)

 

Storholtan borettslag
November 2014

Verandasøyler som synker

26.11.2014: Rognerud bygg og takst har jekket opp søylen som hadde sunket ned i grunnen i oppgang 11 a.

 

Historikk:

Styremøte nr 5 – 09.09.2014: Sak 4) – Verandasøylene synker i terrenget

Tom Erik Rognerud var på befaring den 03.09.14 og han konstaterte at den ene verandasøylen i oppgang 11 a var sunket en del. Han anbefalte og jekke opp denne og «skimse» til den er i linje med den andre søylen.
Rognerud Bygg og Takst ble engasjert på stedet for å utbedre. Moderate kostnader. Estimat en halv dags arbeid.

 

Styremøte nr 4 – 27.08.2014: Sak 6) – Verandasøylene synker i terrenget

Melding fra Trond Hakvåg 16.07.2014:
«Ønsker å informere om at altanen til oppgang 11A har defekter som må rettes på.

Fundamentet til søylen som holder altanen er seget slik at det på sikt kan være fare for at altanen løsner, i toppetasjen (hos Merete) har rekkverket løsnet fra veggen. Hos Johnny har det også løsnet betong og ramlet ned fra den gamle altanen. Legger med bilder som viser hvordan det nå ser ut.»

Styreleder skal kontakte et par firma for å få dem til å komme og se på saken, samt komme med løsningsforslag og tilbud.

Infoskriv nr 1 – 12.11.2014

Vaktmestertjenesten

Vaktmesteren sluttet 30.06 i år. Vi har hatt intern utlysning, men fikk ingen søknader.
Siden vi har dårlig erfaring med eksternt innleid vaktmestertjeneste har vi iverksatt tiltak for å redusere behovet for vaktmester:

Nye LED armaturer i oppgangene er under montering, skifte til LED pærer i bodene, ny snøfreser, slamsuging i sandfellene/kummene på øversiden, avtale med en av beboerne som skal frese snø ved behov.
Styret jobber med flere tiltak som vil redusere behov for vaktmestertjeneste.

Beboere som har behov for hjelp eller har problemer med vann, elektrisk utstyr/anlegg etc. må ta direkte kontakt med rørlegger eller elektriker.

Alarmsentralene i oppgangene 11A og 17A

Ved feilmeldinger i alarmsentralene skal styreleder Geir Jenssen kontaktes fortrinnsvis på e-post:

styret@storholtan.no eller på  tlf.:  90 12 73 68.

Beboere skal under ingen omstendigheter ta kontakt direkte med leverandøren.

Vannsjekk inne i leilighetene

Det er et økende antall meldinger om lekkasjer fra varmtvannsberedere. I de fleste tilfellene kommer lekkasjene fra ca 20 år gamle varmtvannsberedere. Oppvaskmaskiner og stoppekraner er også et problemområde. I tillegg har det i løpet av de siste to årene vært tilfeller av vannskader fra bad/vaskerom pga lekk våtroms belegg/membran. Noen av disse lekkasjene har medført skader på leiligheter under, større forsikringsskader som igjen har medført at premien til vår bygningsforsikring er varslet økt med 16.7% i 2015.

Borettslagets tiltak:
Vi har bestilt vannsjekken hos Bonord v/Råger Mathisen. Vannsjekken gir rabatt på forsikring (10%), + evt. tilskudd fra IF skadefond, men det forutsetter at Råger Mathisen kommer inn i ALLE leilighetene.
Råger vil i løpet av de neste ukene gå i gang med denne sjekken. Han vil ta kontakt direkte med andelseier/beboer for avtale om tid.
Råger vil bl.a.:
– Sjekke sluk på badene
-Lokalisere og notere tilstand på stoppekraner
-Sjekke tilstand og alder på varmtvannsberedere

Varsel om 5% økning av felleskostnader fra 01.01.2015

Se eget infoskriv: Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2015

 

 

Styret