Salg av leilighet 68 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at andel nr. 68 (barnehagen) i oppgang 17b er solgt for kr 1.150.000,-
De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til styreleder Geir Jenssen på tlf 90127368, eller storholtan@gmail.com

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til: Onsdag 14.04.2021 kl 12:00

 

Harstad, 25.03.2021

Geir Jenssen
Styreleder

Salg av leilighet 23 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 2-roms leilighet nr. 23 i oppgang 11b er solgt for kr 2.050.000,-
De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til styreleder Geir Jenssen på tlf 90127368, eller storholtan@gmail.com

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til: Onsdag 14.04.2021 kl 12:00

 

Harstad, 25.03.2021

Geir Jenssen
Styreleder

Salg av leilighet 27 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 27 i oppgang 11b er solgt for kr 2.300.000,-
De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til styreleder Geir Jenssen på tlf 90127368, eller storholtan@gmail.com

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til: Onsdag 10.03.2021 kl 12:00

 

Harstad, 25.02.2021

Geir Jenssen
Styreleder

Statistikk over solgte leiligheter 2020

Vi har lagt ut en oppdatert statistikk over solgte leiligheter i 2020 her:
Statistikk solgte leiligheter

Det var 4 eierskifter totalt i 2020, alle var 4-roms.
Høyeste pris for 4-roms i 2020 var kr 2.300.000,-

Snittpris for 4 solgte 4-roms var i 2020  kr 2.187.500 (opp fra 2.275.000)
Snittpris for 3 solgte 4-roms var i 2019  kr 2.175.000 (ned fra 2.215.000)
Snittpris for 3 solgte 4-roms var i 2019  kr 2.175.000 (ned fra 2.215.000)
Snittpris for 5 solgte 4-roms var i 2018  kr 2.215.000 (opp fra 2.115.000)
Snittpris for 4 solgte 4-roms var i 2017  kr 2.115.000 (opp fra 2.035.500)
Snittpris for 4 solgte 4-roms var i 2016  kr 2.035.500 (opp fra 1.952.500)
Snittpris for 2 solgte 4-roms var i 2015  kr 1.952.500 (opp fra 1.662.000)
Snittpris for 2 solgte 4-roms var i 2014  kr 1.662.500 (ned fra 1.682.000)
Snittpris for 5 solgte 4-roms var i 2013  kr 1.682.000 (ned fra 1.710.000)

Salg av leilighet 67 – Forkjøpsrett

Oppdatert 09.12.2020:
Leiligheten er solgt for kr 1.850.000,- Frist for å melde forkjøpsrett er satt til onsdag 16. desember kl 12:00

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 67 i oppgang 17a er lagt ut for salg.
De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til styreleder Geir Jenssen på tlf 90127368, eller styret@storholtan.no

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til: 5 hverdager etter salg

 

Harstad, 23.10.2020

Geir Jenssen
Styreleder

Salg av leilighet 17 – Forkjøpsrett

Oppdatert 12.08.2020: Andelen er solgt for kr 2.275.000,-

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til tirsdag 18.08.2020 kl 12:00

Storholtan Borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 17 i oppgang 11a er lagt ut for salg for kr 2.250.000,-
De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til Styreleder Geir Jenssen på tlf 90127368, eller storholtan@gmail.com

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til: 5 dager etter salg.

 

Harstad, 27.07.2020

Geir Jenssen
Styreleder

Salg av leilighet 12 – Forkjøpsrett

Oppdatert 24.06.2020: Andelen er solgt for kr 2.275.000,-

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til: 03.07.2020 kl 12:00.

Storholtan Borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 12 i oppgang 9b er lagt ut for salg for kr 2.300.000,-
De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til Styreleder Geir Jenssen på tlf 90127368, eller storholtan@gmail.com

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til: 5 dager etter salg.

 

Harstad, 18.06.2020

Geir Jenssen
Styreleder

Salg av leilighet 43 – forkjøpsrett

Melding om salg av leilighet – forkjøpsrett

Storholtan borettslag AL kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 43 i 3. etasje oppgang 13b er solgt for kr. 1.900.000,-

De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsrett må melde sin interesse til styreleder Geir Jenssen på tlf 90127368, eller styret@storholtan.no

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til mandag 06. april 2020 kl 12:00

 

Harstad, 26.03.2020

Geir Jenssen
Styreleder

Salg av leilighet 29 – Forkjøpsrett

Oppdatert 25.02.2020: Leiligheten er solgt for kr 2.300.000,- Frist for forkjøpsrett er satt til torsdag 05.03.2020 kl 12:00

Storholtan Borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 29 i oppgang 11b er lagt ut for salg for kr 2.350.000,-
De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til Styreleder Geir Jenssen på tlf 90127368, eller storholtan@gmail.com

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til: 5 dager etter salg.

 

Harstad, 21.02.2020

Geir Jenssen
Styreleder

Statistikk over solgte leiligheter 2019

Vi har lagt ut en oppdatert statistikk over solgte leiligheter i 2019 her:
Statistikk solgte leiligheter

Det var 4 eierskifter totalt i 2019, 3 av disse var 4-roms.
Høyeste pris for 4-roms i 2019 var kr 2.300.000,-

Snittpris for 3 solgte 4-roms var i 2019  kr 2.175.000 (ned fra 2.215.000)
Snittpris for 5 solgte 4-roms var i 2018  kr 2.215.000 (opp fra 2.115.000)
Snittpris for 4 solgte 4-roms var i 2017  kr 2.115.000 (opp fra 2.035.500)
Snittpris for 4 solgte 4-roms var i 2016  kr 2.035.500 (opp fra 1.952.500)
Snittpris for 2 solgte 4-roms var i 2015  kr 1.952.500 (opp fra 1.662.000)
Snittpris for 2 solgte 4-roms var i 2014  kr 1.662.500 (ned fra 1.682.000)
Snittpris for 5 solgte 4-roms var i 2013  kr 1.682.000 (ned fra 1.710.000)

Salg av leilighet 64 – forkjøpsrett

Oppdatert 16.10.2019: Leiligheten er solgt for kr 2.250.000,- Frist for forkjøpsrett er satt til onsdag 23.10.2019 kl 12:00

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 64 i oppgang 17a er lagt ut for salg for kr 2.300.000,-
De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til styreleder Geir Jenssen på tlf 90127368, eller storholtan@gmail.com

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til: 7 dager etter salg.

 

Harstad, 05.10.2019

Geir Jenssen
Styreleder

Salg av leilighet 27 – forkjøpsrett

Oppdatert 05.10.2019: Leiligheten er solgt for kr 2.300.000,- Frist for forkjøpsrett er satt til tirsdag 15.10.2019 kl 12:00

Storholtan borettslag kunngjør med dette at 4-roms leilighet nr. 27 i oppgang 11b er lagt ut for salg for kr 2.300.000,-
De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til Styreleder Geir Jenssen på tlf 90127368, eller storholtan@gmail.com

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til: 7 dager etter salg.

 

Harstad, 29.09.2019

Geir Jenssen
Styreleder