Delvis åpning for parkering på øversiden

Entreprenøren avvikler 3 uker ferie og de har lagt til rette for at ca halvparten av de vanlige parkeringsområdene kan brukes i denne perioden.
Dette gjelder de fleste parkeringsplassene foran Grønnliveien 9a – 13b og halvparten av plassene foran 15a – 17b.

Gjesteparkering er stengt så gjester må parkere på nersiden.

Parkeringsområdet på øvre platå fra busskuret og foran miljøbua er klargjort for asfaltering og vil være avstengt i perioden. 

 

Storholtan borettslag, 16.07.2021