Feiing av strøsand

Strek teging av traktor

Traktor

Mandag 6. mai kl 10:00-14:00
Parkeringsplassene skal feies for sand og grus!

Da MÅ ALLE bilene være fjernet før kl 10:00, slik at feiebilen kommer til.

Det gjelder også gjesteparkeringen på øvre platå.

Bilene kan plasseres på nedsiden av blokkene.

Styret