Bilde av feiebil

Feiing av strøsand tirsdag 26.05.2020

Tirsdag 26.05 – kl. 09:00

Parkeringsplassene skal feies for strøsand og grus!
Da MÅ ALLE bilene være fjernet fra slik at feiebilen kommer til.

Det gjelder også gjesteparkeringen på øvre platå.
Bilene kan plasseres på fotballbanen på nedsiden av blokkene.

Vennlig hilsen styret.