Beboerhåndbok: Mesteparten av innholdet i denne seksjonen er det samme som ligger i den såkalte informasjonsmappen i leilighetene. Resten av innholdet i informasjonsmappen er fordelt under menyene «Lovverk» (Vedtekter, Husregler, osv) og «Sikkerhet» (Branninstruks, brannalarm, branntau, mm).

Bruk menyen for å nå innholdet i denne seksjonen.
PDF versjoner for nedlasting finner du her: