Storholtan borettslag kildesorterer husholdningsavfall i henhold til kommunens retningslinjer. Utenfor miljøstasjonen har vi plassert flere forskjellige avfallsbrønner beregnet for borettslagets avfall. Molok_100

Grovavfall

Fra 2018 ble det vedtatt at Harstad kommune skal ha levering av grovavfall inkludert i renovasjonsavgiften. Det er bestemt at alle husholdninger skal kunne levere seks kubikk grovavfall per kalenderår uten å betale ved levering. HRS-kortet er sendt ut til alle private husstander som betaler renovasjonsgebyr. Det betyr at feks leieboere, som ikke betaler for egen renovasjon, heller ikke får tilsendt HRS-kortet. Kortet følger husstanden, også ved eiendomssalg. Grovavfall er større gjenstander, som møbler, sykler, spisebord, senger og liknende.
Les mer om ordningen her: HRS

Papir

I brønnen merket papir kan man kaste kopipapir, aviser, ukeblad, reklame, tidsskrifter.
Papiret må være rent og tørt. Ringpermer og annen emballasje må være fjernet. Konvolutter, tørkepapir, julepapir, gavepapir, kartong (for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger, egg og lignende) kastes i dunken for brennbart avfall.

Glass og metallemballasje

I brønnen for glass og metallemballasje kastes blankt og farget glass/flasker, metallkorker/-lokk, bokser og tomme metalltuber.

Matavfall/organisk avfall

Matavfall pakkes i biopose beregnet for organisk avfall (ikke bruk plastpose/handlepose), og knytes med dobbel knute før den kastes i avfallsbrønnen for matavfall. Flere poser fås ved henvendelse til vaktmesteren.

I tillegg til vanlig matavfall kan man bl.a. kaste eggskall, teposer, kaffefilter, kaffegrut, bein, blomster og blomsterjord.

Restavfall/brennbart husholdningsavfall

Alt restavfall skal pakkes forsvarlig inn i vanlig plastpose/handlepose og knytes med dobbel knute før den kastes i avfallsdunken. Tomme pappesker (ikke bølgepapp) må demonteres/flatklemmes før de kastes i dunken.

Det skal under ingen omstendigheter plasseres avfall rundt dunkene da dette vil tiltrekke seg kråker og evt. andre uønskede rotekopper!

Plastemballasje

Plastemballasje er innpakning som har vært rundt og beskyttet matvarer og andre produkter. Produkter laget i plast skal ikke sorteres sammen med plastemballasjen. Dette kan forklares med et enkelt eksempel: Kjøper du en lekebil i plast, skal innpakningen sorteres som plastemballasje. Plastbilen, dersom den ikke inneholder elektronikk, skal kastes i restavfallet.

EE-avfall skal ikke kastes i noen av borettslagets avfallsdunker.

TV, PC, vaskemaskiner, hårfønere, ledninger, vaffeljern og andre elektriske/elektroniske produkter kan leveres gratis til butikker som selger tilsvarende artikler.

Farlig avfall er alt som er brannfarlig, giftig, etsende eller irriterende. Typisk er spraybokser, maling, lakk, løsemidler, oljerester, bilbatteri, tungmetaller og lignende. Bølgepapp er ikke farlig avfall, men skal ikke kastes sammen med brennbart husholdningsavfall. Alt dette leveres til HRS på Stangnesbasen.

Lysrør, lyspærer, sparepærer, batterier m.m. er også farlig avfall, men i motsetning til annet farlig avfall, plikter alle butikker som selger tilsvarende produkter også å ta i mot returer. Dette skal ikke kastes i noen av borettslagets avfallsdunker.

Ikke brennbart avfall kan være kasseroller, steikepanner, spiker, barberblad, hammer, keramikk, aluminiumsbeger/-folie, t-lysholdere, engang-lightere etc. Dette skal ikke kastes i borettslagets avfallsdunker, men kastes i merket konteiner ved returpunkt – for eksempel bak Rema på Seljestad.

Legemidler: Regnes som risikoavfall og leveres apotek.

Storholtan borettslag, mars 2013/juni 2019