I mars 2001 var alle balkongene ferdig utbygd.

Det er naturlig at beboerne oppholder seg mer utendørs når været er fint etter at vi fikk større balkonger. Alle som oppholder seg på balkongene plikter å vise hensynsfullhet og ansvarsfølelse.

Nedenfor har vi samlet noen punkter fra Husreglene som gjelder for balkongene:

Vedlikehold:

 • Det er andelseierne som er ansvarlig for vedlikehold av balkongene (tak, vegger og gulv).
 • Ved behov for maling skal vaktmester kontaktes, slik at riktig farge og malingstype kan velges. Dette gjelder også oljing av gulv og rekkverk.
 • Det er ikke anledning til å male tak/vegger/gulv i avvikende farger.

Snørydding:

 • Noen ganger samles store mengder snø på balkongene, spesielt på toppleilighetene.
  Beboerne er ansvarlig for snørydding av balkongene slik at det ikke oppstår skader. Tyngden av snøen kan være et problem.

Lufting/banking/risting:

 • Lufting, banking og risting av matter, tepper, sengetøy og klær kan, med alminnelig hensyn til naboer foregå på balkongen på mandager og torsdager i mellom kl 09:00 – kl 12:00 og mellom kl 17:00 – 21:00.
 • Vi tørker ikke klær over rekkverket på balkongene våre.

Lufting av dyr:

 • Balkongene skal ikke benyttes som luftegård for hund eller katt.

Renhold:

 • Spyling av balkongdekke er ikke tillatt, vi vasker på vanlig måte eller støvsuger.

Parabol:

 • Adelseier som ønsker parabol i tillegg til kabel-TV, må sende begrunnet søknad til styret. Dersom søknaden innvilges kan parabol monteres på balkongen, men det er ikke tillatt å bore og/eller skru parabolen fast i balkonggulvet.
 • Parabolen skal ikke monteres på en slik måte at fasaden skjemmes. Den skal heller ikke representerer en fare for helse, miljø og sikkerhet, og ikke være til sjenanse for andre beboere.

Grilling:

 • På grunn av brannfare og miljøhensyn er det ikke tillatt å bruke engangsgrill, kullgrill eller lignende på balkongene.
 • Elektrisk eller gassgrill kan brukes.

Storholtan Borettslag, april 2013