Hver vår arrangeres det dugnad i borettslaget, som regel før 17. mai. I tillegg kan det bli invitert til dugnad ved behov.

Beboerne bes sende forslag til styret dersom de vet om oppgaver som egner seg som dugnadsarbeid. Dette må gjøres i god tid før dugnaden slik at styret/vaktmester kan ta det med i planleggingen, og eventuelt gjøre nødvendige innkjøp.

Vaktmesteren står for den praktiske gjennomføringen. Han ordner med redskaper/utstyr, maling, søppelsekker etc. Han fordeler også arbeidsoppgaver. Oppmøte er utenfor miljøstasjonen.

Under dugnaden raker vi plener, beskjærer busker/trær, feier hellene foran inngangene, plukker søppel rundt blokkene og parkeringsplassene, samt oppe ved busskuret og ellers der vi ser søppel. I tillegg blir det utført forskjellige arbeidsoppgaver etter behov. Det kan være maling, oppsetting/ reparasjon av gjerder, vasking av inngangsparti/ganger/kjellere og lignende.

I forbindelse med raking av plener, gressklipping og annet arbeid i hagene, blir det en del organisk avfall. Dette kastes på baksiden av miljøstasjonen eller til venstre for fotballbanen/løkka – sett fra blokkene. Det må ikke kastes matavfall eller annet søppel her.

Endring fra 2018: Etter diskusjon på generalforsamlingen 02.05.2018 ble det enighet om at vi IKKE bestiller grovavfallsconteinere til dugnaden (pga kostnad kr 25-30.000). Det vil kun være en container til kvist og hageavfall. I stedet oppfordrer vi beboere til å benytte seg av HRS-kortet som er utlevert til alle leiligheter. HRS har åpent på mandager og lørdager i sommerhalvåret.
Dugnadsgjenget vil bistå de som ikke har anledning å kjøre selv på HRS ved bruk av borettslagets tilhenger. Les mer om HRS-kortet her

Styret henstiller alle beboere til å møte opp på dugnadene. Alle kan bidra med noe. Dugnadene er et vesentlig element i å holde fellesområdene ryddige og velstelte.

Etter endt dugnad er det tradisjon at det inviteres til enkel bevertning på oversiden av blokkene.

Storholtan borettslag, april 2013/mai 2018