Felleskostnader (husleie)

Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Andelseierne eier bygninger og tomt i fellesskap. Tallet på andeler er det samme som antall leiligheter. Andel i borettslaget innebærer bruksrett til en bestemt leilighet.

Andelseierne har ikke noe direkte ansvar for den gjeld borettslaget har. Borettslagets kreditorer må forholde seg til laget og kan ikke gå på den enkelte andelseier.

Indirekte har imidlertid andelseierne et ansvar fordi de må betale sin del av de løpende utgifter til borettslaget. Disse utgiftene kalles i borettslagsloven for felleskostnader.
Felleskostnadene i borettslaget fordeles mellom andelseierne etter er fordelingsnøkkel basert på størrelsen på leilighetene.

Felleskostnadene i Storholtan Borettslag AL består bl.a. av:

 • kommunale avgifter
 • eiendomsskatt
 • forsikringspremier og egenandeler
 • renter og avdrag på borettslagets lån
 • strøm til fellesareal
 • renhold av fellesareal
 • snørydding og sandstrøing
 • abonnement kabel-TV
 • abonnement internett
 • kostnader til regnskapsfører, revisor og borettslagets styre
 • lønn til vaktmester
 • nødvendige nyinvesteringer
 • kostnader til vedlikehold og reparasjoner
 • konteinerleie ved dugnader

Det er vår forretningsfører Bonord som krever inn husleien. Spørsmål om autogiro, e-faktura, purringer osv stilles til dem på tlf: 77603200 eller post@bonord.no

Storholtan Borettslag, april 2022