Borettslaget har anlagt 18 ladepunkter for elbil. Anlegget ble satt i drift september 2021.
Det er lagt infrastruktur som tar høyde for fremtidig utvidelse.

I den forbindelse kan det bli endringer på tidligere tildelte parkeringsplasser. Dette vil foregå over tid og etter hvert som andelseiere anskaffer elbil. Dersom andelseier må flytte parkeringsplass, vil vi etterstrebe at flyttingen blir nærmest mulig andelseiers inngang.

Zaptec er vår leverandør av ladestasjoner. Modellen som skal brukes er Zaptec Pro. Se bilde nedenfor.
Betalingsløsning er Charge 365. Pris for strømforbruk er satt til kostpris + 15% margin til Charge 365.

Andelseier som ønsker lading må kjøpe og bruke denne modellen. Ladestasjonen må installeres av godkjent elektriker.

Vi anbefaler å benytte Elumni Elektro (Elfag).
Elumni Elektro har gitt tilbud for komplett leveranse og installasjon for kr 20.250,- inkl. mva. (pr juni 2021, prisstigning ihht SSB’s indeks for elektroarbeider)

Ladestasjonen bestilles direkte hos Elumni Elektro på e-post: firmapost@elumni.no

Oppgi følgende:
Navn, adresse, leilighetsnummer, e-post og mobilnummer.

Ved salg av leilighet som har parkeringsplass med ferdig montert ladepunkt, skal Storholtan borettslag kjøpe ut andelseier for dette ladepunktet.
Fast pris kr. 20 000. Dette for at borettslaget skal kunne fordele disse plassene ved behov. Borettslaget selger dette punktet til neste andelseier som får tildelt denne plassen for samme pris kr. 20 000.

 

Storholtan borettslag, 10.08.2021
Oppdatert 19.03.2024