Borettslaget har i forbindelse med asfaltering av parkeringsområdene anlagt 18 ladepunkter for elbil. Anlegget er planlagt satt i drift i midten av september 2021.
Det er lagt infrastruktur som tar høyde for fremtidig utvidelse.

I den forbindelse kan det bli endringer på tidligere tildelte parkeringsplasser. Dette vil foregå over tid og etter hvert som andelseiere anskaffer elbil. Dersom andelseier må flytte parkeringsplass, vil vi etterstrebe at flyttingen blir nærmest mulig andelseiers inngang.

Zaptec er vår leverandør av ladestasjoner. Modellen som skal brukes er Zaptec Pro. Se bilde nedenfor.
Betalingsløsning er Charge 365. Pris for strømforbruk er satt til kostpris + 15% margin til Charge 365.

Andelseier som ønsker lading må kjøpe og bruke denne modellen. Ladestasjonen må installeres av godkjent elektriker.

Vi anbefaler å benytte Elumni Elektro (Elfag).
Elumni Elektro har gitt tilbud for komplett leveranse og installasjon for kr 20.250,- inkl. mva. (pr juni 2021, prisstigning ihht SSB’s indeks for elektroarbeider)

Ladestasjonen bestilles direkte hos Elumni Elektro på e-post: firmapost@elumni.no

Oppgi følgende:
Navn, adresse, leilighetsnummer, e-post og mobilnummer.

 

Storholtan borettslag, 10.08.2021