Storholtan borettslag benytter TrioVing låssystem, og borettslaget har avtale med Certego Harstad i Åsmyrveien 3, Harstad. Trioving_100

Låssylindre og låskasser ble sist skiftet ut august 2019.

Hver leilighet har en egen nøkkel som passer til sin leilighet, oppgangens utgangsdør og kjellerdør. I tillegg passer nøkkelen til bodgang i kjeller, redskapsrom i miljøbua, samt til oppgangens fellesbod i kjeller. Unntak er fellesboden til oppgangene 13a, 13b, 17a og 17b som er i miljøbua, døren helt til venstre.

Hver leilighet har også en egen nøkkel til leilighetens private bod i kjelleren. De private bodene er ikke knyttet opp til noe låsesystem, men andelseier kan installere systemlås der for egen kostnad.

Ny/ekstra nøkkel til leiligheten må bestilles hos borettslagets styreleder eller vaktmester.

Andelseier må selv hente og betale nøkkelen hos Certego i Åsmyrveien 3.

Styret gjør oppmerksom på at når det av en eller annen grunn er nødvendig å skifte ut låser, så skal borettslagets låsesystem benyttes. Dette for at vi ved vannlekkasjer, brann o.l. skal ha mulighet til å låse oss inn i leiligheten.

Ta kontakt med borettslagets styreleder dersom det er behov for å skifte lås.

Skifte av lås bekostes i sin helhet av andelseier.

Storholtan borettslag, oktober 2019