De senere årene har borettslaget leid inn et firma for å ta seg av vaskingen i fellesområdene.

For tiden (november 2017) er det Elite Service Partner som har oppdraget.

De vasker følgende dager:

Mai – Oktober: Tirsdager
November – April: Tirsdager i like uker/partallsuker

Styret henstiller til beboere om å ta inn dørmatter og evt. rydde under trapp i kjelleren, slik at firmaet lettere får gjort jobben sin.

Kontaktperson hos oss vedr. renhold:  Jan Lindgren (17 a), mobil: 95882595

Storholtan Borettslag, november 2017