Snørydding / sandstrøing / plenklipping

Borettslaget har avtale med Nydals Maskinstasjon om snørydding og strøing av borettslagets veier, samt oppkjørslene til kjellerinngangene.

Normalt vurderer firmaet selv når det er behov for snørydding eller strøing.

Til vanlig blir ikke parkeringsarealene brøytet. Den enkelte beboer skal selv holde sin parkeringsplass fri for snø, men ved ekstra stort snøfall vil styret eller vaktmester gi beskjed om at det også vil bli foretatt snørydding av parkeringsplassene. Samtlige biler må da flyttes mens snøryddingen pågår.

Dersom eier av bilen/bilene blir borte over lengre tid, må de selv ordne med flytting av bilen i forbindelse med for eksempel snørydding.

Vaktmesteren har ansvar for snørydding og strøing av inngangspartiene.

I tillegg skal han rydde bort snø slik at det er fri adkomst til søppeldunkene og dørene i miljøbua. Han skal strø de samme områdene ved behov.

Vaktmesteren har også ansvar for plenklipping på borettslagets fellesområder.

Storholtan borettslag, april 2013