HMS logo

Borettslag er pålagt gjennom HMS-forskriften å ha et eget HMS-system.

HMS-arbeid i borettslag betyr:

  • Å verne om liv, helse og materielle verdier
  • Å skape et godt og trygt miljø

Det innebærer at styret i borettslaget skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

HMS-systemet skal inneholde rutiner for kontroll av bygninger og tekniske installasjoner i bygningene. Noen av rutinene er pålagt av myndighetene.

HMS-målsetting for Storholtan borettslag

I borettslaget er det et overordnet mål å skape trivsel og trygghet for våre beboere.

Vi retter ekstra fokus mot forhold som brannvern, elektriske anlegg og utstyr, vedlikehold av bygninger, og tilsyn med ytre miljø.

Systematiske tiltak iverksettes kontinuerlig for å forebygge uhell eller ulykker, og sikre at bygninger og tekniske installasjoner til enhver tid tilfredsstiller myndighetskrav og fremstår som godt vedlikeholdt.

Storholtan borettslag anskaffet april 2018 Bonords Bevar HMS som verktøy for å dokumentere HMS arbeidet.

 

Storholtan borettslag, mars 2013/mai 2018