Informasjon om brannalarmsystemet i Storholtan Borettslag

Branndetektorer:

Det er montert to branndetektorer i hver leilighet, en i stua og en i gangen. Detektoren i stua vil reagere på både røyk og varme (hurtig temperaturendring), mens alarmen i gangen bare vil reagere på røyk. Detektorene er seriekoplet, men det er kun detektoren i gangen som vil varsle om eventuell brann med alarm og blinkende lys. Anlegget er tilkoblet Brannvesenet’s alarmsentral.

Lokal alarmavstiller – står rett innenfor inngangsdøren i samtlige leiligheter:

BN-303LS_smallAlarmavstilleren som er montert inne i leiligheten har to funksjoner:

1)  Dersom brannalarmen i leiligheten utløses, sjekk først leiligheten for mulig røykutvikling/brann. Dersom du ser at det ikke er brann:

Trykk 1 sekund: Brannalarmen i resten av blokka, samt varsling til brannvesenet forsinkes med 2 minutter. Vær rask – fjern røyken/luft godt i leiligheten, men prøv å unngå å åpne døren ut til felles trappegang. Når området er røykfritt vil systemet gå tilbake til normaltilstand uten å alarmere resten av blokka/brannvesenet.

Dersom det likevel viser seg å være branntilløp: Aktiver nærmeste manuelle melder dersom den automatiske alarmen ikke har blitt utløst.

2)      Trykk 5 sekund dersom du skal gjøre noe som kan føre til røykutvikling (f. eks. matlaging eller vedlikeholdsarbeid) og ønsker å slå av varsling en kort stund/30 minutter. Før disse 30 minuttene er utløpt, trykk om nødvendig en gang til for nye 30 minutter. Husk å lufte/fjern røyken før tiden har utløpt, men prøv å unngå å åpne døren ut til felles trappegang.

NB: Dersom det kommer røyk ut i trappegangene/kjelleren ved utlufting av leilighet vil brannalarmen der utløses.  Det er ikke mulig å stenge av detektorene i fellesområdene.

Fargen på alarmavstilleren/indikatoren angir den aktuelle status:

Grønt blink hvert 30. sekund:
Enheten er i normal drift og ingen alarmer er aktivert i leiligheten din.
Røykdeteksjon er aktiv i leiligheten.

Orange blink hvert sekund:
Hvis en eller flere detektorer i leiligheten har blitt utkoplet fra betjeningspanelet, eller den gule knappen er trykket slik at røykdeteksjon midlertidig er satt ut av funksjon.

Rødt blink hvert halvsekund:
En eller flere detektorer i leiligheten din er i alarmtilstand.

Manuell brannmelder:

bf300v2_smallDe manuelle brannmelderne er plassert rett innenfor inngangsdørene i samtlige oppganger i begge blokkene, både på øversiden og i kjelleren. De skal kun benyttes hvis man oppdager brann og brannalarmen ikke automatisk er utløst.

 

 

Brannalarmsentral BS-200:

bs200_smallDet er en brannalarmsentral i hver blokk. En står i oppgang 11 A og den andre står i oppgang 17 A. Sentralene fungerer helt uavhengig av hverandre. Ved brannalarm vil panelet i sentralen vise hvor alarmen er oppstått, med adresse, etasje og leilighetsnummer. Beboere skal ikke betjene sentralen utover å lese av hvor det eventuelt brenner. Sentralene er tilknyttet 110-sentralen, og brannvesenet får automatisk melding når brannalarmen går.

 

Logging / evt. skader på alarmsystemet:

Hendelser som brannalarm, forvarsel, feil og utkoblinger lagres i logg på brannalarmsentralene.
Eventuelle inngrep ved for eksempel å fjerne detektorer vil gi feilvarsel og registreres i loggen. Hver detektor har sin unike adresse. Detektorene skal IKKE røres. Brannalarmsentralen kan ta skade hvis detektorer fjernes når sentralen er i drift. Kostnadene vil bli belastet beboer som forårsaker skaden. Eksempelvis koster bytting av en detektor ca. kr. 2.500, men skades selve sentralen vil beløpet bli adskillig høyere. Kontakt leverandør Caverion hvis det er behov for å koble ut anlegget under oppussing.

Pulverapparat

Det er plassert pulverapparat i samtlige etasjer i alle oppgangene, samt i alle kjellergangene.

Branninnstruks

Gjør deg kjent med borettslagets branninnstruks

 

Storholtan borettslag, april 2013 (Oppdatert november 2017)