Borettslagets alarmanlegg er koblet direkte til brannvesenet, som rykker ut umiddelbart når alarmen utløses.

VED BRANN:

VARSLE:

 • Meld fra til brannvesen – tlf. 110 – oppgi nøyaktig adresse
 • Utløs manuell brannalarm ved utgangsdørene i 1. etasje dersom automatisk alarm ikke er utløst
 • Alle leiligheter skal varsles

REDDE/EVAKUERE:

 • Lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne
 • Barn, eldre og uføre hjelpes ut

SLOKKE:

 • Ved mindre branntilløp, forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr
 • Ta ingen sjanser

OPPMØTEPLASS:

 • Utenfor miljøbua (ved søppelboksene)

Rekkefølgen på punktene vurderes ut fra den aktuelle situasjonen.

 

GJØR DEG KJENT MED FØLGENDE:

 • Avstillingspanelet i leiligheten
 • Nærmeste manuelle brannmelder
 • Pulverapparatenes plassering og virkemåte
 • Rømningsveier
 • Oppmøteplass ved evakuering

VED FALSK ALARM:

 • Meld straks fra til brannvesen – tlf. 110

Riktig adresse:

Storholtan borettslag
Grønnliveien 9 – 17
9409 HARSTAD