Pulverapparat

Pulverapparat

Det er plassert pulverapparat i samtlige etasjer i alle oppgangene, samt i alle kjellergangene.

Borettslaget er pliktig til å levere brannslukkere til alle leiligheter. Borettslaget har sommeren 2014 utlevert brannslukningsapparat av typen 6 kg ABC Gloria 55A pulverapparat til alle leiligheter.

Vi anbefaler at slukkeren monteres i gangen utenfor soverom, eventuelt inne i hoved soverom.

Det vil bli etablert system for ettersyn og service, men beboer må selv utfører periodisk egenkontroll 4 ganger i året: (Klipp fra tryggogsikker.no)

Som bruker av en bolig er du selv ansvarlig for egenkontroll av din håndslukker. Dette bør gjøres hvert kvartal, her er sjekklisten:

  • Vet alle hvor slukkeren står?
  • Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
  • Er slukkerens bruksanvisning leselig?
  • Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?
  • Har slukkeren trykkindikator, og angir indikatoren tilfredsstillende trykk? (står på grønt)
  • Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?
  • Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slukkeren)
  • Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen?

Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og «renner» i beholderen.

Storholtan borettslag, november 2014