RedningstauHvis ulykken først er ute og det brenner, kan det å ha en alternativ rømningsvei være forskjellen på liv og død.
Når trapper/ganger ikke kan benyttes, kan beboerne i 2. og 3. etasje benytte redningslinen.

Beboerne i 1. etasje kan evakuere direkte ut på bakken via soveromsvindu evt. hoppe fra balkongen. Beboerne i kjellerleilighetene kan evakuere via soveroms-/kjøkkenvindu eller balkongen.

Brukerveiledning – Redningstau

I alle leiligheter i 2. og 3. etasje er det montert en oppbevaringsboks med redningstau i kjøkkenet, like ved utgang til balkongen.
På balkongveggen er det montert en krok hvor redningstauet skal festes.
  1. Trekk i utløseren.
  2. Fest linen i kroken på veggen og kast boksen ut fra balkongen.
  3. Ta på deg sikkerhetsselen. Stram den godt til brystet.
  4. Fir deg rolig ned. Du regulerer farten med tauet som går i bakken.
  5. Tauet kan raskt trekkes opp til nestemann.

User Guide – Rescue rope:

All apartments in 3rd and 4th floor are equipped with a box containing a rescue rope. The box is placed in the kitchen, near the balcony door.
On the balcony wall, there is a hook where the rescue rope should be attached.
  1. Pull the releaser.
  2. Attach the rope to the hook on the wall and throw the box out from the balcony.
  3. Put on the safety harness and tighten it securely across your chest.
  4. Lower yourself gently to the ground. Use the hanging rope to control your speed.
  5. The rope can be rapidly drawn up to the next person.