HRS-kortet for levering av grovavfall

HRS har ikke navn/adresse på de som bor i leilighetene og de har bedt oss levere ut kortene for dem.
Kortene sammen med informasjon om bruk ble lagt i postkassene søndag 04.02.2018. Alle 74 brevene er merket med styreleders navn.
Kortet følger ikke personen, men husstanden (Les: leiligheten). Når noen flytter ut skal kortet ligge igjen til de nye beboerne.

Hva er grovavfall? Grovavfall er større gjenstander, som møbler, sykler, spisebord, senger og liknende.
Storholtan borettslag håper at de som har anledning benytter seg av ordningen slik at det blir mindre behov for de kostbare konteinerne på vårdugnaden.
Miljøstasjonen på Stangnes er normalt åpen til kl 20:00 på mandager.
Oppdatert 04.05.2018: Lørdagsåpent i perioden 28.april -29.september Kl. 10.00 – 14.00

Les mer om kortet her: HRS

Les mer om avfallshåndtering i borettslaget her: Avfallshåndtering

 

Harstad, 04.02.2018
For Storholtan borettslag

Geir Jenssen
Styreleder