Info om retur av utstyr fra Telenor

Til alle beboere i Storholtan borettslag.

 

Vi skal bytte til Altibox kabeltv/internett. Den nye avtalen settes i drift fra 01.03.2022. Dere må selv sørge for å returnere de 3 enhetene som tilhører Telenor i løpet av mars. Telenor vil sende ut returslipp for postpakke.

 

Mvh for Storholtan borettslag
Geir Jenssen, styreleder

 

Info fra Telenor:

Avtalen med storholtan borettslag AL opphører som avtalt 01.03.2022.

Signaler vil bli stengt fra og med denne dato.

 

Returnering av utstyr

TV-boks, modem og ruter med tilhørende kabler og fjernkontroll som boligselskapet har benyttet i avtaleperioden skal returneres til Telenor senest én måned etter avtalen er opphørt. Alle beboere vil motta en returslipp per post. Porto er allerede betalt.

 

Beboere trenger kun å pakke inn utstyret forsvarlig og levere pakken på postkontor/post i butikk. Vi minner om at styret er ansvarlig for å informere beboerne om retur av utstyr. Ved manglende tilbakelevering kan beboer bli fakturert for verdien av utstyret med fradrag for normal slitasje og bruk.

 

TV-boks(er) og annet utstyr som beboere har kjøpt individuelt trenger ikke å leveres tilbake, men dersom beboer ikke ønsker å beholde TV-boksen kan denne sendes sammen med annet utstyr som skal leveres tilbake.

 

Vi benytter anledningen for å takke for et fint samarbeid og ønsker dere velkommen som kunde igjen på et senere tidspunkt.