Innkalling til ordinær generalforsamling 2019

Tidspunkt: Mandag 29. april 2019 kl 18:00
Sted: Stangnes ungdomsskole, Gunnarn 21, 9409 Harstad

Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

Fullstendig innkalling kan lastes ned her: