Innkalling til ordinær generalforsamling 2021

Tidspunkt: Tirsdag 1. juni 2021 kl 18:00
Sted: Thon Hotell, Sjøgata 11, 9405 Harstad

Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

I tillegg til ordinær saksliste har vi mottatt en sak til behandling: Endring av fordelingsnøkkel for de minste leiligheter i underetasje. (5 av 14)

Fullstendig innkalling kan lastes ned her: