Innkalling til ordinær generalforsamling 2023

Tidspunkt: Torsdag 04. mai 2023 kl 18:00
Sted: Thon Hotell, Sjøgata 11, 9405 Harstad

Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

Det er ikke kommet inn saker fra andelseiere som skal behandles på generalforsamlingen