Kontroll av brannslukkere i leilighetene

Da er det tid for 5 årskontroll av pulverapparatene vi leverte til leilighetene sommer/høsten 2014.
Leverandøren Industri og Anlegg AS kommer innom for å utføre kontrollen for oss.
Denne kontrollen er planlagt onsdag 29.01.2020 for oppgang 15 – 17 og torsdag 30.01 for oppgang 9 – 13.

Beboerne må sette ut apparatene utenfor leilighetens inngangsdør slik at de er tilgjengelig for kontrolløren fra kl 08:00.

Brannslukkerene som ble levert i 2014 er av typen 6 kg ABC Gloria 55A pulverapparat.

Som bruker av en bolig er du selv ansvarlig for egenkontroll av din håndslukker. Dette bør gjøres hvert kvartal, her er sjekklisten:

  • Vet alle hvor slukkeren står?
  • Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
  • Er slukkerens bruksanvisning leselig?
  • Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?
  • Har slukkeren trykkindikator, og angir indikatoren tilfredsstillende trykk? (står på grønt)
  • Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?
  • Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slukkeren)
  • Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen?

Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og «renner» i beholderen.