Forkjøpsrett i frittstående borettslag

Storholtan Borettslag AL er et frittstående borettslag.

Borettslaget har vedtektsfestet intern forkjøpsrett.
Det betyr at andelseiere enkelt kan skifte bolig ettersom plassbehov og ønsker endrer seg – uten å måtte flytte fra borettslaget!

I frittstående borettslag er det intern forkjøpsrett kun for beboerne i det aktuelle borettslaget.

Styret i borettslaget får beskjed fra BONORD eller megler når en andel skal selges eller er solgt.
Styret er da pliktig til å informere andelseierne om salget via oppslag, lapp i postkasse, hjemmeside etc.

Andelseier som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til borettslagets styreleder innen den meldefristen som står på oppslaget. Styreleder formidler beskjed videre til BONORD.

Uansett hvilken megler som har leiligheten for salg, er det BONORD som administrerer forkjøpsretten.

Husk at denne forkjøpsretten gjelder frittstående borettslag.
Her teller ikke ansiennitet som medlem i BONORD.

Storholtan borettslag, mars 2013