Husdyrhold i Storholtan Borettslag ALHund_100

Som følge av ny lov av 6. juni 2003 nr. 39 om borettslag § 5-11 4.ledd, ble det på generalforsamlingen 28. juni 2005 vedtatt nye retningslinjer når det gjelder husdyrhold i Storholtan Borettslag AL.

Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold i borettslaget, kan andelseiere holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe eller sjenanse for øvrige beboere i borettslaget eller andre.

Før noen anskaffer seg hund må en begrunnet søknad om hundehold sendes til styret i borettslaget. Hundeholdet må på forhånd være godkjent av alle naboene i oppgangen.

Dersom styret innvilger søknaden gjelder følgende for hundeholdet:

  1. Innenfor borettslagets område gjelder båndtvang hele året.
  2. Eieren er ansvarlig for all skade hunden gjør, det være seg bygning eller uteareal.
  3. Lufting av hunden må ikke skje på balkongen.
  4. Eieren skal straks fjerne eventuelle ekskrementer etter hunden. Dette kastes i brennbart husholdningsavfall.
  5. Hunden må ikke være til ulempe eller sjenanse for andre med aggressiv opptreden, utidig bjeffing eller uling.
  6. Skulle dyreholdet forårsake klager om at dyret sjenerer naboer/øvrige beboere ved allergi, bråk, lukt eller på annen måte, forplikter dyreholder straks å fjerne dyret fra sin leilighet dersom en minnelig ordning med klagerne ikke oppnås.
  7. Mottar styret klage over eksisterende hundehold og finner at klagen er berettiget, kan styret kreve hunden fjernet.

Retningslinjene ovenfor gjelder også for andelseiere som ønsker å skaffe seg katt, og for husdyr som tas i pensjon for kortere eller lengre tid.

Andelseiere trenger ikke søke styret om å få ha husdyr som holdes innendørs, dvs. «innekatt», hamster, marsvin, kanin, gullfisk o.l.

Personer som vurderer å kjøpe leilighet i Storholtan Borettslag AL har plikt til å undersøke retningslinjene for husdyrhold i borettslaget før de evt. kjøper leilighet:

  • Dersom de allerede har husdyr gjelder retningslinjene ovenfor – de må søke og evt. få dyrehold godkjent før de kjøper leiligheten.
  • Dersom det allerede bor husdyr som er godkjent etter søknad i oppgangen, vil det ikke bli tatt hensyn til nye beboere med evt. allergi.
  • Dersom det allerede bor husdyr som ikke er godkjent etter søknad i oppgangen, vil styret kreve dyret fjernet da hensynet til ny andelseier med evt. allergi vil være sterkest.

 

Storholtan Borettslag, april 2013