Parkeringsbestemmelser
Noparking_100

Trafikk og parkering på borettslagets område skal foregå hensynsfullt og med forsiktighet, slik at det ikke oppstår fare eller at lagets beboere blir unødvendig forstyrret.

  • Det finnes 1 (en) parkeringsplass til hver leilighet – oppmerket og nummerert
  • Øvrige biler tilhørende beboere og gjester skal parkeres på gjesteparkeringsplassen på platået
  • Campingvogner, avskiltede biler, tilhengere etc. skal ikke langtidsparkeres på gjesteparkeringen
  • Beboere/andelseiere er ansvarlige for at gjestene deres parkerer på gjesteparkeringen og ikke tar i bruk andre beboeres parkeringsplasser
  • Det er ikke lov å parkere langs gjerdet
  • Korte stopp er tillatt langs gjerdet ved av-/påstiging og ved av-/pålasting av varer/bagasje
  • Det er ikke tillatt å parkere mellom blokkene – dette for ikke å hindre passasje for evt. utrykningskjøretøy/brøytemaskiner
  • Biler skal ikke parkeres på nedsiden av blokkene, verken på plener, fotballbanen eller i innkjørsler
  • Den enkelte beboer skal holde sin parkeringsplass fri for snø, og kjøre bort bilen evt. bilene sine når det er nødvendig etter beskjed fra vaktmester eller styret
  • Dersom eieren av bilen/bilene blir borte over lang tid, må de selv ordne med flytting av bilen i forbindelse med for eksempel snørydding

Feilparkerte biler kan risikere å bli innesperret evt. borttauet uten varsel og for bileiers regning og risiko

 

Storholtan borettslag, april 2013