Parkeringsbestemmelser
Noparking_100

Trafikk og parkering på borettslagets område skal foregå hensynsfullt og med forsiktighet, slik at det ikke oppstår fare eller at lagets beboere blir unødvendig forstyrret.

 • Det finnes 1 (en) parkeringsplass til hver leilighet – oppmerket og nummerert. Parkeringsplassen tildeles av styret etter behov. Eksempler kan være behov for elbillading, bevegelseshemning mv. Kjøretøyet må være registret og flyttbar.
 • Husstander som har 2 biler, må parkere på anvist merket plass mot avgift. Søknad om plass nummer 2 sendes til styret. Innvilget søknad varer i 1 kalenderår. Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned. Parkeringsavgiften fastsettes av styret.
 • Gjester skal parkere på merket gjesteparkering på platået, tidsbegrenset til 1 døgn. Parkering utover 1 døgn må søkes til styret.
 • Campingvogner, bobiler, avskiltede biler, tilhengere etc. skal ikke langtidsparkeres på parkeringsplassene eller gjesteparkeringen.
 • Beboere/andelseiere er ansvarlige for at gjestene deres parkerer på gjesteparkeringen og ikke tar i bruk andre beboeres parkeringsplasser.
 • Det er ikke lov å parkere langs gjerdet.
 • Korte stopp er tillatt langs gjerdet ved av-/påstiging og ved av-/pålasting av varer/bagasje.
 • Det er ikke tillatt å parkere mellom blokkene – dette for ikke å hindre passasje for evt. utrykningskjøretøy/brøytemaskiner.
 • Biler skal ikke parkeres på nedsiden av blokkene, verken på plener, fotballbanen eller i innkjørsler.
 • Den enkelte beboer skal holde sin parkeringsplass fri for snø, og kjøre bort bilen evt. bilene sine når det er nødvendig etter beskjed fra vaktmester eller styret.
 • Dersom eieren av bilen/bilene blir borte over lang tid, må de selv ordne med flytting av bilen i forbindelse med for eksempel snørydding.

Feilparkerte biler kan risikere å bli innesperret evt. borttauet uten varsel og for bileiers regning og risiko

Parkeringsavgiften for bil nummer 2 er fastsatt til kr 400,- pr måned.

 

Storholtan borettslag, august 2021