Andelseiers vedlikeholdsplikt

 1. Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand. Andelseier skal også vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
 2. Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.Utskifting av sluk og avløpsrør mv. som følge av modernisering /oppussing er andelseiers ansvar.
 3. Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning, både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o.l.
 4. Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
 5. Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.
 6. Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
 7. Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.
 8. Andel nr. 68 har vedlikeholdsplikt for det utvendige arealet som er under tak ved inngangen til andelen. Vedlikeholdsplikten gjelder hele konstruksjonen og bakkeplan. Når styret finner det nødvendig kan styret pålegge at vedlikehold utføres. Styret kan dersom frist for utbedring ikke overholdes, utføre vedlikeholdet og sende regning til andelseier. Andel nr. 68 har eksklusiv bruksrett til nevnte areal.

Vedlikeholdsarbeider

Andelseier har rett til å foreta innvendige endringer/oppussing som å ta bort, flytte lettvegger eller fjerne innvendige dører uten samtykke fra borettslaget. En forutsetning er at endringene ikke griper inn i bærende konstruksjoner eller berører felles rør eller innretninger.

Ved større vedlikeholdsarbeider/oppussing, rehabilitering, som berører byggkonstruksjon, sanitærinstallasjoner og vannledninger, må det benyttes autorisert rørleggerfirma som kan gi garanti for det utførte arbeid. Søknad må på forhånd sendes styret.

Ved vedlikeholdsarbeider/oppussing, rehabilitering, som berører det elektriske anlegget må det benyttes autorisert elektriker som kan gi garanti for det utførte arbeider.

Hvis den enkelte andelseier unnlater å foreta pliktig vedlikehold eller utfører arbeider på badet i strid med lov eller forskrift og det oppstår en skade, kan andelseier bli erstatningsansvarlig overfor borettslaget/skadelidende nabo.

Borettslagets vedlikeholdsplikt:Plans_100

 1. Borettslaget skal holde bygninger, og eiendommen for øvrig, i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.
 2. Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.
 3. Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
 4. Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.
 5. Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

Storholtan borettslag, mars 2013 / oktober 2020