Styret i Storholtan borettslag besluttet februar 2013 å etablere egne hjemmesider.

Hovedformålet med hjemmesidene er å være styrets hovedkanal for informasjon til beboere som f. eks: infoskriv, melding om salg av leilighet,  osv. I tillegg vil hjemmesidene være et oppslagsverk hvor beboere og andre kan finne vedtekter, husregler, branninstruks, brukerveiledninger, kontaktinformasjon osv.

Hjemmesidene vil etterhvert erstatte det meste av det som i dag ligger i den såkalte informasjonsmappen i leilighetene. (Mappen skal minst inneholde vedtekter og husregler)

Vi har valgt WordPress publiseringssystem (CMS) som plattform for hjemmesidene og de kjøres for tiden (mai 2022) på leid server hos Domeneshop.no.
Styret har valgt å bruke interne ressurser i utvikling av sidene, samt produksjon av innhold.

Hovedsiden (Hjem) er vår nyhets side (blog) der vi legger inn nyheter og meldinger om vedlikehold, salg av leilighet, dugnad, meldinger og endringer på hjemmesiden osv.

Mars 2013: Nevia theme
November 2016: Overgang til Kriesi Enfold theme.

Januar 2019: Personvernærklæring for storholtan.no: Klikk her