Styret i Storholtan Borettslag består av styreleder og 4 andre medlemmer samt 3 varamedlemmer.

Generalforsamlingen velger styreleder og styremedlemmer for to år. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Varamedlemmer velges for ett år. Alle kan gjenvelges.

Har du spørsmål til styret er det bare å ta kontakt – enten pr. telefon, skriftlig eller muntlig. Adressen til styreleder er fortiden (04.05.2023): Grønnliveien 15B, 9409 Harstad.
Vi oppfordrer deg imidlertid, fortrinnsvis å la henvendelser gå via e-post.

Husk alltid å oppgi navn, adresse (leilighetsnummer/oppgang), telefonnummer og eventuelt e-postadresse ved henvendelser til styret.

E-postadresse til styret: styret@storholtan.no

Etter generalforsamlingen 04.05.2023 fungerer følgende styre for Storholtan borettslag:

Styreleder Kari Olufsen Yttergård, 15B, Mobil:  90969072
Nestleder Steve Arntzen, 9A, Mobil: 99599413
Styremedlem Jan Lindgren ,17A, Mobil: 95882595
Styremedlem Erlend Andreassen, 15A, Mobil: 97766708
Styremedlem Marte Morell Aasjord, 15A, Mobil: 48118859

Varamedlemmer:
Kjell Arne Mikkelen
Vibeke Arnesen
Jorunn Trane

Valgkomité:
Trond Hakvåg, 11b
Tom Robin Pedersen, 17b
Renate Dreyer, 13b