Protokoll fra ordinær generalforsamling 2019

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2018 ble avholdt mandag 29.04.2019 på Stangnes ungdomsskole.

I tillegg til ordinære generalforsamlingsaker ble det vedtatt å legge til ett nytt punkt i vedtektene:

5-3 Borettslagets forsikring – egenandel

Dersom borettslagets eiendomsforsikring benyttes til utbedring av skade som andelseier har ansvar for å utbedre, dekker andelseier forsikringens egenandel.

Etter valget 29.04.19 består styret i Storholtan borettslag av:
Styreleder: Geir Jenssen, 15a, 901 27 368
Styremedlem: Steve Arntzen, 9a, 995 99 413
Styremedlem: Jan Lindgren, 17a, 958 82 595
Styremedlem: Renate Dreyer, 13b, 913 16 037
Styremedlem: Haakon Trane, 13b, 911 72 335

Les hele protokollen her: