Protokoll fra ordinær generalforsamling 2020

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2019 ble avholdt onsdag 17.06.2020 på Thon Hotell.

I tillegg til ordinære generalforsamlingsaker ble det behandlet 2 innkomne forslag:

5-1 Forslag fra Marte Morell Aasjord: Nye parkeringsregler.

5-2 Forslag fra Vanja Andersen: Rehabilitering av pipene.

 

Etter valget 17.06.2020 består styret i Storholtan borettslag av:
Styreleder: Geir Jenssen, 15a, 901 27 368
Styremedlem: Steve Arntzen, 9a, 995 99 413
Styremedlem: Jan Lindgren, 17a, 958 82 595
Styremedlem: Haakon Trane, 13b, 911 72 335
Styremedlem: Marte Morell Aasjord, 15a,

Les hele protokollen her: