Protokoll fra ordinær generalforsamling 2021

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2020 ble avholdt tirsdag 1.06.2021 på Thon Hotell.

I tillegg til ordinære generalforsamlingsaker ble det behandlet 1 innkommet forslag:

5-1 Forslag fra Jan Lindgren: Endring av fordelingsnøkkel.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar å endre borettslagets fordelingsnøkkel i henhold til oppstillingen slik den framkommer i saksfremlegget. Ny fordelingsnøkkel for andel nr. 7, 22, 31, 52 og 61 er 14 700.

Etter valget 1.06.2021 består styret i Storholtan borettslag av:
Styreleder: Geir Jenssen, 15a, 901 27 368
Styremedlem: Steve Arntzen, 9a, 995 99 413
Styremedlem: Jan Lindgren, 17a, 958 82 595
Styremedlem: Haakon Trane, 13b, 911 72 335
Styremedlem: Marte Morell Aasjord, 15a, 481 18 859

Les hele protokollen her: