Protokoll fra ordinær generalforsamling 2022

Generalforsamlingen for regnskapsåret 2021 ble avholdt tirsdag 27.04.2022 på Thon Hotell.

Det ble bare behandlet ordinære generalforsamlingsaker.

Etter valget 27.04.2022 består styret i Storholtan borettslag av:
Styreleder: Geir Jenssen, 15a, 90127368
Styremedlem: Steve Arntzen, 9a, 99599413
Styremedlem: Jan Lindgren, 17a, 95882595
Styremedlem: Haakon Trane, 13b, 91172335
Styremedlem: Marte Morell Aasjord, 15a, 48118859

Les hele protokollen her: