Solgt!

Salg av leilighet 27 – forkjøpsrett

Storholtan borettslag kunngjør med dette at leilighet nr. 25 i oppgang 11 B er solgt for kr 2.250.000,-
De andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må melde sin interesse til: storholtan@gmail.com

Frist for å melde forkjøpsrett er satt til: Onsdag 08.12.2023 kl. 12:00
NB: Bekreftelse på finansiering må vedlegges.

Overtagelsesdato: 15.12.2023

Harstad, 30.10.2023

Styret