Salg av leilighet – forkjøpsrett

I henhold til vedtektene i Storholtan Borettslag Al utlyses herved den interne forkjøpsretten i laget:
Leilighet  41
Leilighetsadresse: Grønnliveien 13 B
H-nummer: H0201
Selger har akseptert bud stort kr 2 425 000,-
Overtagelsesdato: 15.07.2024

Andelseierne i laget har forkjøpsrett, og kan tre inn i ovennevnte avtale.
Meldefrist for bruk av forkjøpsretten settes til:
Fredag 31.05.2024 kl 12:00.

Melding om bruk av forkjøpsrett må være Boligbyggelaget Nord i hende innen denne tid.
NB: Bekreftelse på finansiering må vedlegges.

Med hilsen
Styret i Storholtan Borettslag Al og
Boligbyggelaget Nord
E-post: post@bonord.no